Zmiana umiejscowienia zamknięć końców przy użyciu wymiarów odniesienia

Podczas tworzenia zamknięć końców konstrukcji spawanej oprogramowanie dodaje wymiary odniesienia, aby zaznaczyć odległość wstawki w liniowych i zakrzywionych członach konstrukcyjnych. Te wymiary można modyfikować w odniesieniu do części, złożeń i rysunków bez potrzeby otwierania operacji zamknięcia końców.

Wymiary wstawki są automatycznie dodawane dla pierwszego zamknięcia końca w ramach operacji zamknięcia końców. W przypadku umieszczenia zamknięcia końca na prostym członie oprogramowanie przypisze wymiar liniowy. Po umieszczeniu go na zakrzywionym członie zostanie przypisany wymiar długości łuku.

Aby zmodyfikować umiejscowienie zamknięć końców przy użyciu wymiarów odniesienia:

  1. Po otwarciu części konstrukcji spawanej z zamknięciami końców kliknąć opcję Instant3D (pasek narzędzi Operacje).
  2. Wybrać operację zamknięcia końców.
    Przy pierwszym zamknięciu końca w ramach wybranej operacji pojawią się wymiary odniesienia.

  3. Kliknąć wymiar i wprowadzić nowy.
    Zamknięcie końca zostanie przeniesione do nowej lokalizacji.

    Jeżeli nie została włączona funkcja Instant3D, należy kliknąć opcję Przebuduj (pasek narzędzi Standard), aby wykonać przeniesienie.