Dostosowane właściwości w Konstrukcjach spawanych

W części konstrukcji spawanej, dostosowane właściwości operacji konstrukcji spawanej i dla listy elementów konstrukcji spawanej reprezentują różną listę od dostosowanych właściwości, które są przechowywane na poziomie dokumentu.

Domyślna lokalizacja dla Pliku właściwości konstrukcji spawanej to:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSwersja\lang\language\weldments\weldmentproperties.txt

Brak folderu Application Data w systemie operacyjnym ® Microsoft Windows 7®.

Można zmienić lokalizację listy w Opcjach lokalizacji plików.

Części z biblioteki profilów mogą zawierać każdą z najczęściej używanych dostosowanych właściwości. Na przykład profile dostarczone z aplikacją SOLIDWORKS zawierają dostosowaną właściwość Opis.

W przypadku konfliktu nazewnictwa pomiędzy operacją konstrukcji spawanej a profilem konstrukcji spawanej, nazwa profilu jest nadrzędna.
Generator karty właściwości pozwala budować dostosowane karty dla konstrukcji spawanych.