Operacja konstrukcji spawanej

Operacja konstrukcji spawanej nie jest operacją w tym samym sensie co zaokrąglenie lub wyciągnięcia. Operacja ta dokonuje konfiguracji środowiska funkcji projektowania. Operacja konstrukcji spawanej przypisuje część jako operację konstrukcji spawanej i włącza środowisko konstrukcji spawanej.

Operacja konstrukcji spawanej:
  • Aktywuje środowisko wieloobiektowe przez wyczyszczenie pola Scalaj wyniki w menedżerach właściwości PropertyManager operacji dodających materiał.
  • Działa również jako symbol zastępczy dla wspólnych właściwości dostosowanych, które są dziedziczone przez wszystkie elementy listy elementów konstrukcji spawanej.