Podkonstrukcje spawane

Możemy utworzyć podkonstrukcję spawaną, aby segmentować modele konstrukcji spawanej na więcej bardziej przystępnych do zarządzania elementów.

Podkonstrukcje spawane mogą zawierać jakikolwiek element wymieniony w folderze Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png włącznie z członami konstrukcji, zamknięciami końców, wzmocnieniami, ściegami spoiny pachwinowej i członami konstrukcji przyciętymi przy pomocy narzędzia Przytnij/wydłuż tool_Trim_Extend_Weldment.gif.

Kiedy tworzone są podkonstrukcje spawane lub w nowych częściach są zapisywane obiekty konstrukcji spawanych, właściwości listy elementów ciętych z elementów nadrzędnych są propagowane do podkonstrukcji spawanych lub nowych części. W oknie dialogowym Właściwości Listy elementów ciętych właściwość Wartość / Wyrażenie tekstowe pojawia się jako Połączona z częścią rodzica - rodzic .sldprt. Właściwości listy elementów ciętych nie można edytować bez przerwania odniesienia do części nadrzędnej.

Tworzenie podkonstrukcji spawanych

Aby utworzyć podkonstrukcję spawaną, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager modelu konstrukcji spawanej rozwinąć folder Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png.
 2. Wybrać elementy, które chcemy uwzględnić w podkonstrukcji spawanej używając klawisza Shift lub Ctrl, aby wybrać grupę.
  Wybrane elementy zostaną podświetlone w obszarze graficznym.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Utwórz podkonstrukcję spawaną.
  Folder podkonstrukcji spawanej zawierający wybrane elementy pojawi się pod folderem Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png.
 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder podkonstrukcji spawanej i wybrać Wstaw do nowej części.
  Model podkonstrukcji spawanej zostanie otwarty w nowym oknie SOLIDWORKS i pojawi się okno dialogowe Zapisz jako.
 5. Zaakceptować lub edytować nazwę dla Nazwa pliku i kliknąć Zapisz.
  Zmiany dokonane w modelu konstrukcji spawanej rozchodzą się do modelu podkonstrukcji spawanej.