Ściegi spoiny pachwinowej i menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny pachwinowej

Możemy dodać ściegi spoiny pachwinowej pełnej długości, przerywane lub przestawne pomiędzy jakimikolwiek przecinającymi się elementami konstrukcji spawanej, takimi jak człony konstrukcyjne, płytowe elementy spawane lub wzmocnienia.

W celu uzyskania wyższej wydajności i funkcjonalności do wstawienia ściegów spoin zaleca się użycie narzędzia Ścieg spoiny zamiast narzędzia Ścieg spoiny pachwinowe .

Dodawanie ściegu spoiny pachwinowej

Aby dodać ściegi spoiny pachwinowej, należy:

  1. Kliknąć Ścieg spoiny pachwinowe Tool_Fillet_Bead_Weldment.gif (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny pachwinowej.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager, a następnie kliknąć PM_OK.gif.

Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny pachwinowej

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Ścieg spoiny pachwinowej:

Kliknąć Ścieg spoiny pachwinowej (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny pachwinowej.

Strona strzałki

  Typ ściegu
Pełna długość Przerywana
PrzestawnyStrona strzałki Przestawny Przestawny Druga stronaDruga strona
Rozmiar zaokrąglenia Długość odgałęzienia ściegu spoiny.

  Długość ściegu (Dla ściegu Przerywanego lub Przestawnego). Długość każdego segmentu ściegu.

  Skok (TDla ściegu Przerywanego lub Przestawnego). Odległość pomiędzy początkiem każdego elementu ściegu.

  Przy wstawianiu ściegu spoiny w przerwie:
Całkowita penetracja. Zastosowuje ścieg do pełnej głębokości. Częściowa penetracja. Stosuje ścieg do głębokości wprowadzonej w pozycji Penetracja .
  Styczne rozejście się
Wybrane Niezaznaczone
Zestaw ścian1 Należy wybrać jedną lub więcej ścian planarnych.

Zestaw ścian2 Należy wybrać jedną lub więcej ścian planarnych przecinających pierwszy zestaw ścian.

  Przecinające się krawędzie Podświetla krawędzie gdzie przecinają się Zestaw ścian1 i Zestaw ścian2. Można kliknąć krawędź prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń, aby usunąć ją ze ściegu spoiny.

Druga strona

Należy wybrać Druga strona, aby zastosować opcjonalne ustawienia dla typów Pełna długość i Przerywana. Jeżeli wybrano Przestawny jako Typ ściegu, Druga strona będzie wyświetlona automatycznie. Dokonać wyborów jak opisano dla Strona strzałki.