Tworzenie ściegów spoiny

 1. W części należy kliknąć W części należy kliknąć (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny . W złożeniu kliknąć Wstaw > Operacja złożenia > Ścieg spoiny .
 2. W obszarze graficznym wybrać ściany lub krawędzie dla ściegu spoiny. Aby dokonać wyborów, można również użyć Narzędzia inteligentnego wyboru spoiny .
  • Ścieżki spoiny pomiędzy dwoma obiektami są obsługiwane. Nie można zdefiniować ścieżki spoiny pomiędzy trzema i więcej obiektami lub pomiędzy ścianami jednego obiektu.
  • Przerwy pomiędzy ścianami są obsługiwane.
  • Przerwy pomiędzy ścianami są obsługiwane. Krawędzie muszą leżeć na powierzchni obiektu.
  Pojawi się podgląd ściegu spoiny.

  Różowy podgląd oznacza, że ścieżka spoiny jest aktywna. Żółty podgląd oznacza, że ścieżka spoiny jest nieaktywna. Wszelkie zmiany wprowadzone w menedżerze właściwości PropertyManager sa stosowane do aktywnego sciegu spoiny.

 3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Ścieg spoiny.
 4. W części Ścieżka spoiny kliknąć Nowa ścieżka spoiny, aby utworzyć dodatkowe ściegi spoiny. Nie ma konieczności klikania Nowa ścieżka spoiny w przypadku użycia Narzędzia inteligentnego wyboru spoiny .
 5. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Ścieg spoiny.
 6. Powtórzyć kroki 4 i 5 dla dodatkowych ściegów spoiny.
 7. Kliknąć .
  • Pojawi się ścieg spoiny oraz symbol spoiny, jeśli wybrano Symbol spoiny i Wszystkie adnotacje w menu Widok.
  • Ściegi spoiny są dodawane do Folderu spoin w drzewie operacji FeatureManager, gdzie są grupowane w oparciu o typ i rozmiar.