Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny

Użyć Narzędzia inteligentnego wyboru spoiny, aby wybrać ściany, do których należy zastosować ściegi spoiny. Narzędzie to jest dostępne w menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny.

Wszystkie ściegi spoiny posiadają ścieżkę spoiny. Ścieżka spoiny to trasa, którą przebiega ścieg w modelu.

Kiedy tworzymy ściegi spoiny, dostępne są dwie metody określenia gdzie zastosować ściegi spoiny:
  • Ręczne. Należy wybrać krawędzie lub ściany: Konieczne jest kliknięcie Nowa ścieżka spoiny w menedżerze właściwości PropertyManager Ścieg spoiny za każdym razem, gdy tworzony jest nowy ścieg spoiny, który ma rozłączoną ścieżkę spoiny.
  • Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny . Należy przeciągnąć wskaźnik ponad ścianami gdzie chcemy umieścić ściegi spoiny. Oprogramowanie automatycznie tworzy nowe ścieżki spoiny w przypadku utworzenia rozłączonej ścieżki spoiny.
Na przykład: rozważmy następującą część konstrukcji spawanej.
Chcemy utworzyć ściegi spoiny pomiędzy każdą z czterech belek wsporczych i belką główną.
Występują cztery ścieżki spoiny, które mają być utworzone.

Wybór ręczny

Można wybrać dwie ściany (lub jedną krawędź), zastosować ścieg spoiny, a następnie kliknąć Nowa ścieżka spoiny, aby utworzyć każdą dodatkową ścieżkę spoiny. Jeżeli użytkownik nie kliknie Nowa ścieżka spoiny, pojawi się komunikat informujący, że wybrana krawędź nie może utworzyć ciągłego łańcucha z poprzednio wybranymi krawędziami. Innymi słowy, wybór spowodowałby powstanie rozłączonej ścieżki spoiny.

Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny

Można przeciągnąć wskaźnik nad każdą parą ścian. Oprogramowanie automatycznie utworzy nowe ścieżki spoiny ponieważ rozpozna, że ścieżki są rozłączne dla poszczególnych ściegów spoiny.

Wideo: Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny