Okno dialogowe Właściwości ściegu spoiny

Okno dialogowe Właściwości ściegu spoiny służy do ustawiania właściwości ściegu spoiny, które pojawiają się w tabelach spoin i na rysunkach.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:

W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Folder spoin , a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy podfolder Spoina i kliknąć Właściwości.

Foldery spoin

Lewa kolumna okna dialogowego wyszczególnia każdą unikatową grupę (ten sam typ i rozmiar) ściegów spoiny. Po wybraniu elementu w tej kolumnie, wszelkie zmiany wprowadzone w kolumnie Właściwości będą zastosowane do wszystkich ściegów spoiny w tej grupie.

Właściwości

Można zdefiniować następujące właściwości skojarzone ze ściegami spoiny.
 • Materiał spoiny
 • Proces spawania
 • Masa spoiny na jednostkę długości
 • Koszt spawania na jednostkę masy
 • Czas spawania na jednostkę długości
 • Liczba warstw spoiny (liczba razy wymaganych dla umieszczenia odpowiedniej ilości materiału spoiny)

Oszacowane wartości

Na podstawie wartości ustawionych w części Właściwości, obliczane są następujące właściwości:
 • Całkowita liczba spoin
 • Całkowita długość spoiny
 • Całkowita masa spoiny
 • Całkowity koszt spoiny
 • Całkowity czas spawania