Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny

Menedżer właściwości PropertyManager Ścieg spoiny pozwala wstawiać i definiować ściegi spoiny.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

W przypadku części kliknąć Ścieg spoiny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Ścieg spoiny . W przypadku złożenia kliknąć Wstaw > Operacja złożenia > Ścieg spoiny .

Ścieżka spoiny

Narzędzie inteligentnego wyboru spoiny Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję Geometria spoin.

Pozwala przeciągać wskaźnik nad ścianami, gdzie ma być zastosowany ścieg spoiny.

  Wybierz ściany Wyszczególnia każdą unikatową ścieżkę spoiny. Ścieżka spoiny to trasa, którą przebiega ścieg spoiny w modelu.

Po wybraniu ścieżki spoiny w tym polu, podgląd ścieżki spoiny w obszarze graficznym zmienia kolory. Różowy podgląd oznacza, że ścieżka spoiny jest aktywna. Żółty podgląd oznacza, że ścieżka spoiny jest nieaktywna. Wszelkie zmiany wprowadzone w menedżerze właściwości PropertyManager są stosowane do aktywnej ścieżki spoiny.

  Nowa ścieżka spoiny Pozwala na zdefiniowanie nowej ścieżki spoiny. Kliknąć Nowa ścieżka spoiny, aby utworzyć nową ścieżkę, rozłączoną od poprzednio utworzonej ścieżki spoiny. Opcji Nowa ścieżka spoiny nie trzeba stosować w przypadku użycia Narzędzia inteligentnego wyboru spoiny.
Ścieżki spoiny pomiędzy dwoma obiektami są obsługiwane. Nie można zdefiniować ścieżki spoiny pomiędzy trzema i więcej obiektami lub pomiędzy ścianami jednego obiektu.

Ustawienia

Opcje w części Ustawienia stosowane są dla pojedynczych ścieżek spoiny. Po wybraniu elementu w części Ścieżka spoiny, można zmienić poniższe opcje dla wybranej ścieżki spoiny.

  Wybór spoiny Wyszczególnia ściany lub krawędzie, gdzie zastosowany jest ścieg spoiny.
  Geometria spoin Udostępnia dwa pola wyboru, Spoina od oraz Spoina do, umożliwiające wybranie ścian i krawędzi do zespawania.

Opcja ta służy do określania spoin jednoobiektowych i wieloobiektowych.

W przypadku wielu obiektów jedno pole wyboru może zawierać wiele wyborów, podczas gdy drugie musi zawierać tylko jedną z dostępnych pozycji.

Z kolei w przypadku pojedynczych obiektów w każdym polu można wybrać tylko jeden obiekt.

Oprogramowanie SOLIDWORKS oblicza ścieżkę spoiny dla dokonanego wyboru.Spoina od Pozwala na wybranie ścian i krawędzi jednego obiektu do zespawania.

Wybrana ściana nie może tworzyć ciągłego łańcucha z inną wybraną ścianą.

Spoina do Pozwala na wybranie ścian lub krawędzi w celu określenia połączenia dla obiektu wybranego w opcji Spoina od.

W przypadku części wieloobiektowych pozycje w opcji Spoina do nie mogą pochodzić z obiektu Spoina od oraz na odwrót.

Jeśli w przypadku części jednoobiektowej dla opcji Spoina od zostanie wybrana ściana, dla opcji Spoina do należy wybrać krawędź.

  Ścieżka spoiny Udostępnia jedno pole wyboru, w którym można wybrać ściany i krawędzie do zespawania.
dim_rad.png Rozmiar ściegu Ustawia grubość ściegu.
  Styczne rozejście się Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję Geometria spoin.

Stosuje ścieg spoiny do wszystkich krawędzi, które są styczne do wybranej ściany lub krawędzi.

Jeśli opcja jest nie zaznaczona, można wybrać:

Wybór

Stosuje ścieg spoiny do wybranej ściany lub krawędzi.

Obydwie strony

Stosuje ścieg spoiny do wybranej ściany lub krawędzi oraz do przeciwległej ściany lub krawędzi.

Dookoła

Stosuje ścieg spoiny do wybranej ściany lub krawędzi oraz do przylegających ścian i krawędzi.

  Zdefiniuj symbol spoiny Otwiera okno dialogowe Symbol spoiny, umożliwiając zdefiniowanie ustawień symbolu spoiny. Symbol spoiny jest dołączony do aktywnego ściegu spoiny.

Długość od/do

Można użyć poniższych ustawień lub wykorzystać uchwyty w obszarze graficznym, aby manipulować ściegiem spoiny.
  Punkt początkowy Pozwala zdefiniować miejsce rozpoczęcia ściegu spoiny od pierwszego końca.
Odwróć kierunek Rozpoczyna ścieg spoiny od przeciwległego końca.
  Długość spawu Ustawia długość ściegu spoiny.
Ścieg spoiny zdefiniowany przy użyciu Punkt początkowy i Długość spoiny

Spoina przerywana

Długość odstępu i spoiny Ustawia Długość spoiny i Przerwę dla przerywanych ściegów spoiny.
Długość skoku i spoiny Ustawia Długość spoiny i Skok dla przerywanych ściegów spoiny. Skok jest definiowany jako długość spoiny plus przerwa. Jest on obliczany od środka jednego ściegu spoiny do środka następnego ściegu spoiny.
Przestawny Dostępne w przypadku ściegów spoiny ustawionych na Obydwie strony . Ściegi spoiny zmieniają pozycję po obydwu stronach obiektów do zespawania.