Konstrukcje spawane - Przytnij/Wydłuż

Można użyć segmentów i innych obiektów bryłowych, aby przyciąć segmenty tak, aby prawidłowo przylegały na styk w części konstrukcji spawanej.

Przy użyciu narzędzia Przytnij/Wydłuż możemy przyciąć lub wydłużyć:
  • Dwa segmenty w narożniku, w którym się spotykają.
  • Jeden lub więcej segmentów względem innego obiektu bryłowego.
  • Obydwie końcówki segmentu na raz.
Powinno się przycinać wszystkie narożniki w modelu konstrukcji spawanej, aby zapewnić prawidłowe obliczanie długości segmentów.
Przykład typów narożnika:
weldment_cornertype_notrim.gif weldment_cornertype_endtrim.gif weldment_cornertype_endmiter.gif
Bez przycięcia. Zakończenie przycięte PM_weldments_corner_none.gif Zakończenie skośne PM_weldments_corner_miter.gif
  weldment_cornertype_endbutt1.gif weldment_cornertype_endbutt2.gif
  Zakończenie doczołowe1 PM_weldments_corner_butt_h.gif Zakończenie doczołowe2 PM_weldments_corner_butt_v.gif