Zmienianie wykończenia narożnika

W obrębie członu konstrukcyjnego można zastąpić wykończenie narożnika w obrębie grupy lub pomiędzy sąsiadującymi grupami. Można również scalić obiekt łuku z sąsiadującym obiektem i określić odstępy rowka oraz kolejność przycinania.

Aby zmienić wykończenie narożnika, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy człon konstrukcyjny w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj operację.
 2. Kliknąć narożnik, który chcemy zmodyfikować.
  weldments_change_corner_treatment02.gif
 3. W oknie dialogowym Wykończenie narożnika użyć podświetlonej grupy (Grupa 1).
  Jeżeli dodatkowe grupy spotykają się w tym narożniku, można wybrać inną z grup, które są wymienione.
 4. Tylko w przypadku łuków, należy wybrać Scalaj obiekty segmentów łuku, aby scalić łuk z sąsiadującym obiektem, tworząc obiekt. Wyczyścić, aby utworzyć oddzielne obiekty.
 5. Ustawić Kolejność przycinania.
  Grupa z mniejszym numerem kolejności przycinania przycina grupę z większym numerem. Jeżeli dwie grupy mają taki sam numer kolejności przycinania, przycinają się wzajemnie, przycinają grupy z większym numerem kolejności przycinania i są przycinane przez grupy z mniejszym numerem.
 6. Wybrać wykończenie narożnika: Zakończenie skośne PM_weldments_corner_miter.gif, Zakończenie doczołowe1 PM_weldments_corner_butt_h.gif lub Zakończenie doczołowe2 PM_weldments_corner_butt_v.gif.
 7. Wybrać Scalaj przecięte skośne obiekty, aby połączyć obiekty członu konstrukcji spawanej tak, aby długość obiektu członu konstrukcji spawanej w liście elementów ciętych konstrukcji spawanej była równa sumie maksymalnych długości nieprzeciętych obiektów z członów konstrukcji spawanej.
  Opcja ta jest dostępna również w menedżerze właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny po wybraniu opcji Zastosuj wykończenie narożnika i kliknięciu Zakończenie skośne PM_weldments_corner_miter.gif).
 8. Wybrać Ustaw przerwy rowka specyficzne dla narożników, aby zastąpić odstęp rowka dla grupy.
 9. Określić nowy odstęp rowka w Przerwa pomiędzy połączonymi segmentami w tej samej grupie dim_gap_g.png.
 10. Kliknąć PM_OK.gif.