Grupowanie wizualne członów konstrukcyjnych

Aby ułatwić tworzenie i edytowanie członów konstrukcyjnych z wieloma grupami, po wybraniu grupy są one podświetlane w podglądzie.

Podczas tworzenia członów konstrukcyjnych można użyć więcej niż jednej grupy zestawów wybranych elementów szkicu w celu uformowania członów. Aby dostarczyć informacji wizualnych i umożliwić rozpoznanie, które elementy szkicu należą do określonych grup, oprogramowanie SOLIDWORKS w podglądzie pokazuje wybierane grupy w innych kolorach.

Aby poprawić jakość pracy w obszarze graficznym, gdy wskaźnik znajdzie się nad członkiem grupy, jest ona identyfikowana przez etykietkę.