Wyłączanie automatycznego tworzenia wyprowadzonych konfiguracji konstrukcji spawanej

Można wyłączyć automatyczne tworzenie konfiguracji wyprowadzonych, jeżeli nie są one używane.

Domyślnie oprogramowanie automatycznie tworzy wyprowadzone konfiguracje po wybraniu opcji Konstrukcje spawane lub utworzeniu członu konstrukcyjnego.

Aby wyłączyć automatyczne tworzenie wyprowadzonych konfiguracji konstrukcji spawanej i ciągów opisów konfiguracji, należy:

 1. Przed wstawieniem konstrukcji spawanej w nowej części kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
 2. Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Konstrukcje spawane.
 3. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie wyprowadzonych konfiguracji konstrukcji spawanej i ciągów opisów konfiguracji, należy usunąć zaznaczenie opcji Utwórz wyprowadzoną konfigurację.

   Opcja Przypisz ciągi opisu konfiguracji zostanie wyczyszczona.

  • Aby wyłączyć tylko przypisywanie ciągów opisów konfiguracji, należy usunąć zaznaczenie opcji Przypisz ciągi opisu konfiguracji.
 4. Kliknąć OK.