Menedżer właściwości PropertyManager Przytnij/wydłuż

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przytnij/Wydłuż:

Kliknąć Przytnij/Wydłuż tool_Trim_Extend_Weldment.gif (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Przytnij/wzdłuż.

Typ narożnika

Należy kliknąć jeden z następujących typów narożników:

PM_weldments_corner_none.gif Zakończenie przycięte
PM_weldments_corner_miter.gif Zakończenie skośne
PM_weldments_corner_butt_h.gif Zakończenie doczołowe1
PM_weldments_corner_butt_v.gif Zakończenie doczołowe2

Obiekty do przycięcia

Dla narożników typu Zakończenie skośne, Zakończenie doczołowe1 i Zakończenie doczołowe2, należy wybrać jeden obiekt do przycięcia.

Dla narożnika typu Zakończenie przycięte, należy wybrać jeden lub więcej obiektów do przycięcia.

Zezwalaj na wydłużenie Jeżeli segmenty nie dochodzą do granicy przycinającej, opcja ta wydłuża segment do granicy.
weldment_trim_handle02.gif

Granica przycinająca

Należy wybrać typ granicy przycinającej (Tylko dla narożnika typu Zakończenie przycięte):

  Ściana/płaszczyzna Użyć ściany planarnej jako granicy przycinającej.
  Obiekty Użyć obiektu jako granicy przycinającej.
 
Wybranie Ściana/płaszczyzna jako Granicy przycinającej zwykle jest bardziej efektywne i zapewnia lepsze wyniki. Należy wybrać Obiekty tylko przy przycinaniu względem elementu nieplanarnego takiego jak okrągła rura czy powierzchnia schodkowa.
  Ściana/Obiekty Dla narożników typu Zakończenie skośne, Zakończenie doczołowe1 i Zakończenie doczołowe2, należy wybrać przylegający segment, względem którego nastąpi przycięcie.

Dla narożnika typu Zakończenie przycięte, należy wybrać jeden lub więcej przylegających ścian lub obiektów względem których nastąpi przycięcie. Jeżeli wybierzemy Ściana/płaszczyzna dla Granica przycinająca, należy przełączać Zachowaj lub Odrzuć, aby wybrać które segmenty mają zostać zachowane.

 
weldment_trim.gif
  Podgląd Należy wybrać, aby wyświetlić podgląd przycięcia w obszarze graficznym. Ze względu na wydajność, należy wyłączyć tą opcję dla złożonych struktur aż do wybrania wszystkich elementów do przycięcia.
  Zezwalaj na wydłużenie Należy wybrać, aby pozwolić członom konstrukcyjnym na wydłużenie lub przycięcie. Wyczyścić, aby pozwolić jedynie na przycinanie. Przy używaniu tej opcji, należy się dokładnie przyglądnąć podglądam, aby upewnić się że wyniki są prawidłowe.
PM_simple_cut.gif Proste cięcie pomiędzy obiektami Sprawia że człony konstrukcyjne leżą na tej samej płaszczyźnie co kontaktowe ściany planarne (pomocne w produkcji).
PM_coped_cut.gif Trasowane cięcie pomiędzy obiektami Przycina człon konstrukcyjny do obiektu kontaktowego.
  Odstęp rowka Wybrać tę opcję, a następnie wprowadzić Odstęp przycięcia rowka dim_gap_g.png, aby pozostawić miejsce dla ściegu spoiny. Odstęp zmniejsza długość przyciętego elementu, zachowując całkowitą długość struktury.
  Objaśnienia Jeżeli granica przycinająca przecina element do przycięcia, obok przyciętych segmentów pojawią się objaśnienia z identyfikatorem obiektu i przełączaniem dla zachowania lub odrzucania segmentu.
Jeżeli przycinamy za pomocą płaszczyzny lub ściany i zachowamy wszystkie elementy, elementy są wycięte. Jeżeli odrzucimy jakiekolwiek elementy, pozostałe przylegające elementy zostaną połączone.