Symbole spoiny

Można użyć narzędzia Symbol spoiny, aby dodać symbole spoin do złożeń, rysunków, wierzchołków i krawędzi lub ścian części. Oprogramowanie obsługuje biblioteki symboli spoin w standardach ANSI, ISO, GOST i JIS.

Reprezentujący określone przez nas parametry symbol spoiny jest tworzony automatycznie kiedy:
  • Tworzymy komponent ściegu spoiny w złożeniu.
  • Dodajemy ścieg spoiny pachwinowej do struktury konstrukcji spawanej w części.
Jeżeli dodaliśmy symbole spoin w modelu, można importować je do rysunku poprzez wstawienie elementów modelu.
weld_symbol_assy.gif
Możemy również skonstruować symbole spoiny niezależnie od dokumentu części, złożenia czy rysunku. Kiedy tworzymy lub edytujemy symbol spoiny, możemy:
  • Dodać drugorzędne informacje o zaokrągleniu spoiny do symbolu spoiny przy pewnych typach spoiny (na przykład Kwadratowa lub Ukośna).
  • Wybrać Kotwicę linii wiodącej jako Brak.
  • Wybrać czcionkę tekstu dla każdego symbolu spoiny.