Dodawanie dostosowanych właściwości

Aby dodać dostosowane właściwości, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W folderze Lista elementów ciętych kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych i wybrać Właściwości.
  • Aby przypisać dostosowane właściwości na najwyższym poziomie propagacji, kliknąć prawym przyciskiem myszy operację Konstrukcja spawana .
 2. W oknie dialogowym, na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych (lub karcie Dostosowane w przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy operacji Konstrukcja spawana ):
  1. Wpisać lub wybrać Nazwę właściwości.
  2. Wpisać tekst lub wartość w polu Wartość / Wyrażenie tekstowe.
   Po zdefiniowaniu właściwości listy elementów ciętych zawierającej pojedynczy lub podwójny cudzysłów (‘ lub “) wpisać znak @ przed cudzysłowem dla pewności, że wyrażenie będzie prawidłowo traktowane. Na przykład: 2@" X 2@" X 1/4@". Znak @ ma również zastosowanie przy odsyłaniu do nazwy właściwości zawierającej cudzysłów. Na przykład jeśli właściwość pliku ma nazwę Length12”, trzeba dodać znak @ w polu Wartość/Wyrażenie tekstowe dla tej właściwości.
  3. Nacisnąć klawisz Enter.
 3. W kolumnie Łącze kliknąć pole, aby połączyć element listy elementów ciętych z folderem listy elementów ciętych lub częścią nadrzędną.
 4. W razie potrzeby powtórzyć kroki 2 i 3, a następnie kliknąć OK.
  Dodana zostanie dostosowana właściwość.