Menedżer właściwości PropertyManager Zamknięcie końca

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Zamykaj:

Kliknąć Zamykaj końce tool_End_Cap_Weldment.gif(pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Zamykaj końce.

Parametry

PM_faces_to_mirror.gif Ściana Należy wybrać jedną lub więcej ścian profilu.

  Kierunek grubości Należy ustawić kierunek zamknięcia końca. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Na zewnątrz

PM_End_Cap_thickness_direction_outward.gifRozciąga się ze struktury, zwiększając jej całkowitą długość.

Do wewnątrz

PM_End_Cap_thickness_direction_inward.gifRozciąga się do struktury, zachowując jej oryginalną całkowitą długość.

Wewnętrzne

umieszcza zamknięcie końca wewnątrz członu konstrukcyjnego i w określonej odległości.

PM_direction1_thck.gif Grubość Określa grubość zamknięcia.
Odległość wstawki Dostępne, gdy dla opcji Kierunek grubości wybrano ustawienie Wewnętrzny.

Określa odległość dla wstawiania wewnętrznego zamknięcia końca.

Odsunięcie

Odsunięcie zamknięcia końca jest odległością od krawędzi członu konstrukcyjnego do krawędzi zamknięcia końca.
weldments_endcap_offset.gif

Domyślnie odległość ta jest odejmowana od zewnętrznej krawędzi, co powoduje zmniejszenie rozmiaru zamknięcia końca, jak na powyższej ilustracji.

  Proporcja grubości Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić w polu tekstowym odległość odsunięcia jako Proporcji grubości (wartość pomiędzy 0 a 1).

Odsunięcie jest równe grubości ściany członu konstrukcyjnego pomnożonej przez określoną wartość proporcji grubości.

  Wartość odsunięcia Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić Wartość odsunięcia krawędzi w polu tekstowym.
Reverse Odwraca kierunek, w którym zostanie zastosowana Proporcja grubości lub Wartość odsunięcia krawędzi.

Ustawienia domyślne

Odwrócony

Wykończenie narożnika

Sfazowanie Dodaje sfazowania do narożników zamkniętych końców.

W przypadku wybrania opcji Sfazowanie pojawi się etykieta pola tekstowego . Używając tego pola, można określić Odległość sfazowania.

Spoina pachwinowa Dodaje zaokrąglenia do narożników zamknięć końców.

W przypadku wybrania opcji Zaokrąglenie, pojawi się etykieta pola tekstowego . Używając tego pola, można określić Promień zaokrąglenia.

Promień zaokrąglenia  
Można ustawić domyślny kolor dla operacji Zamykaj końce w opcjach wyświetlania modelu.