Menedżer właściwości PropertyManager Wzmocnienie

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wzmocnienie:

Kliknąć Wzmocnienie tool_Gusset_Weldment.gif(pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub kliknąć Wstaw > Konstrukcje spawane > Wzmocnienie.

Ściany podpierające

Wybierz ściany Należy wybrać przylegające ściany planarne z dwóch przecinających się członów konstrukcyjnych.
PM_reverse_direction.gif Odwróć profil D1 i parametry D2 Odwraca wartości pomiędzy Odległość profilu1 i Odległość profilu2.

Profil

Profil trójkątny Kliknąć, aby utworzyć trójkątne wzmocnienie, a następnie ustawić wartości dla Odległość profilu1 i Odległość profilu2.
weldments_gussets_triangular01.gif
PM_profile_polygonal.gif Profil wieloboczny Kliknąć, aby utworzyć wzmocnienie wieloboczne, a następnie ustawić wartości dla Odległość profilu1, Odległość profilu2 i Odległość profilu3. Następnie należy wybrać jedną z poniższych opcji:

d4

Ustawić wartość dla Odległość profilu4.

a

Ustawić wartość dla Kąt profilu.


weldments_gussets_polygonal01.gif
PM_profile_chamfered_gusset.gif Chamfer Kliknąć, aby utworzyć sfazowanie, aby pozostawić miejsce na ścieg spoiny pod wzmocnieniem. Ustawić Odległość sfazowania5, a następnie wybrać jedną z następujących opcji:

d6.

Ustawić wartość dla Odległość sfazowania6.

a2

Ustawić wartość dla Kąt sfazowania.

  Grubość Wybrać, gdzie chcemy zastosować grubość wzmocnienia:
 • Strona wewnętrzna offset_above.png
  weldments_gussets_inner.gif
 • Obydwie strony PM_rib_center_of_sk.gif
  weldments_gussets_both.gif
 • Strona zewnętrzna PM_rib_right_of_sk.gif
  weldments_gussets_outer.gif
(Dla wszystkich powyższych obrazów, Lokalizacja jest ustawiona jako Umieszczenie profilu w punkcie środkowym).
PM_thickness.gif Grubość wzmocnienia Należy ustawić wartość.

Lokalizacja

Lokalizacja Należy wybrać, gdzie chcemy zlokalizować profil wzmocnienia:
 • Umieszczenie profilu w punkcie początkowym PM_Profile Locates at Start Point.gif
 • Umieszczenie profilu w punkcie środkowym PM_profile_at_midpt_gusset.gif
 • Umieszczenie profilu w punkcie końcowym PM_Profile Locates at End Point.gif
W części Lokalizacja wybrać:
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
Umieszczenie profilu w punkcie początkowym PM_Profile Locates at Start Point.gif

(Grubość ustawione na Strona wewnętrzna offset_above.png)

Umieszczenie profilu w punkcie środkowym PM_profile_at_midpt_gusset.gif

(Grubość ustawione na Strona wewnętrzna offset_above.png)

Umieszczenie profilu w punkcie końcowym PM_Profile Locates at End Point.gif

(Grubość ustawiona jako Strona zewnętrzna PM_rib_right_of_sk.gif)

Odsunięcie Należy wybrać jeżeli chcemy odsunąć lokalizację wzmocnienia a następnie określić Wartość odsunięcia. Kliknąć Odwróć kierunek odsunięcia PM_reverse_direction.gif aby zmienić kierunek odsunięcia.