Tworzenie wzmocnienia cylinder-cylinder

Wzmocnienia można dodawać w celu zapewnienia wzmocnienia pomiędzy środkami obiektów cylindrycznych.

Aby utworzyć wzmocnienie cylinder-cylinder:

 1. Kliknąć Wzmocnienie (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw > Konstrukcje spawane > Wzmocnienie.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager dla opcji Ściany podpierające wybrać ściany cylindrów, pomiędzy którymi ma zostać dodane wzmocnienie.
  W tym przykładzie najpierw została wybrana pozioma ściana.
  W obszarze graficznym pojawi się podgląd wzmocnienia wskazujący jego kierunek.

 3. W obszarze Profil wybrać trójkątny lub wieloboczny profil wzmocnienia i określić odległości profilu.
 4. Opcjonalnie kliknąć , aby utworzyć sfazowanie w celu pozostawienia miejsca na ścieg spoiny pod wzmocnieniem.
 5. Określić, gdzie należy zastosować grubość wzmocnienia, i ustawić wartość grubości.
 6. Można również odwrócić kierunek wzmocnienia, klikając uchwyt w podglądzie, gdy wskaźnik pokazuje Odwróć kierunek.
  Domyślnie profil jest umieszczany w punkcie środkowym.