Konfiguracje z tabeli konfiguracji

Tabela konfiguracji umożliwia budowę wielu konfiguracji części lub złożeń poprzez wyszczególnienie parametrów w osadzonym arkuszu Microsoft Excel.

Tabela konfiguracji jest zapisywana w dokumencie modelu i nie posiada łącza do pierwotnego pliku programu Excel. Zmiany dokonywane w modelu nie znajdują odzwierciedlenia w pierwotnym pliku programu Excel. Aczkolwiek można połączyć dokument modelu z plikiem Excel.

Aby używać tabeli konfiguracji, w systemie musi być zainstalowany program Microsoft Excel.

Części

Można sterować następującymi elementami w tabeli konfiguracji części:
  • wymiary i stan wygaszenia operacji, rozmiar otworów z Kreatora otworów
  • właściwości konfiguracji, włączając numer części na liście materiałów, konfiguracje wyprowadzone, równania, relacje szkicu, komentarze, materiały i właściwości dostosowane

Złożenia

Można sterować następującymi parametrami w tabeli konfiguracji złożenia:
  • komponenty - stan wygaszenia, konfiguracja odniesienia, pozycja ruchoma albo nieruchoma
  • operacje złożenia - wymiary, stan wygaszenia, rozmiar otworów z Kreatora otworów
  • wiązania - wymiary wiązań odległości i kątowych, stan wygaszenia
  • właściwości konfiguracji – numer części i wyświetlanie na liście materiałów (gdy używane jako podzespół), konfiguracje wyprowadzone, równania, relacje szkicu, komentarze, właściwości dostosowane, stany wyświetlania