Modyfikowanie konfiguracji

Okno dialogowe Modyfikuj konfiguracje zawiera tabelę, gdzie można tworzyć i modyfikować konfiguracje dla najczęściej konfigurowanych parametrów w częściach i złożeniach.

Konfiguracje można również tworzyć i modyfikować ręcznie lub z użyciem tabeli konfiguracji.

Operacje

W oknie dialogowym Modyfikuj konfiguracje można wykonywać następujące operacje.
 • Dodawać, usuwać konfiguracje i zmieniać ich nazwy.
 • Tworzyć, edytować i usuwać dostosowane właściwości specyficzne dla konfiguracji.
 • Zmieniać nazwy operacji i wymiarów.
 • Cofać konfigurację parametrów, co stosuje wartość aktywnej konfiguracji do wszystkich konfiguracji.
W częściach można konfigurować:
 • Wymiary operacji i szkiców
 • Stany wygaszenia operacji i szkiców
 • Materiał
 • Dostosowane właściwości
W złożeniach można konfigurować:
 • Które konfiguracje komponentów mają zostać użyte
 • Wymiary operacji złożenia i wiązań
 • Stany wygaszenia komponentów, operacji złożenia i wiązań
 • Dostosowane właściwości

Praca z tabelą

Tabelę można modyfikować, aby:
 • Dodawać i usuwać parametry operacji
 • Zmieniać konfigurację aktywną
 • Zmieniać układ kolumn
Można nazywać i zapisywać wiele widoków tabeli celem użycia i edytowania w przyszłości.
Tabele są zapisywane w folderze Tabele na karcie menedżera konfiguracji ConfigurationManager.