Menedżer konfiguracji ConfigurationManager

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager służy do tworzenia, wybierania i przeglądania wielu konfiguracji części i złożeń w dokumencie.

Możliwe jest podzielenie menedżera konfiguracji i wyświetlenie dwóch wystąpień ConfigurationManager albo połączenie menedżera konfiguracji ConfigurationManager z drzewem operacji FeatureManager, menedżerem właściwości PropertyManager lub aplikacją innej firmy, która używa tego panelu.

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager zawiera część kontrolującą stany wyświetlania.

Aby uaktywnić menedżer konfiguracji ConfigurationManager, należy:

  • Kliknąć kartę menedżera konfiguracji ConfigurationManager na górze panelu menedżera.

Każda konfiguracja jest wyszczególniona na liście oddzielnie.

Ikony w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager określają jak utworzona została konfiguracja:

Ręcznie.
Z użyciem tabeli konfiguracji.
Ręcznie i ma rozstrzelony stan lub wyprowadzoną konfigurację.
Z użyciem tabeli konfiguracji i ma rozstrzelony stan lub wyprowadzoną konfigurację.

Dodatkowe ikony wskazują stan każdej pozycji danych konfiguracji. Na przykład:

Zestaw danych dla konfiguracji jest pełny i aktualny.
Pełen zestaw danych dotyczących konfiguracji zostanie wygenerowany przy kolejnym zapisywaniu dokumentu.

inne ikony, które czasem pojawiają się w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager, obejmują:

Tabela konfiguracji Pojawia się kiedy model zawiera tabelę konfiguracji. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby edytować, zapisać lub usunąć tabelę konfiguracji.
Menedżer właściwości PropertyManager Wyświetlany podczas definiowania dostosowanych właściwości w oknie dialogowym Configuration Publisher. Te menedżery właściwości PropertyManager umożliwiają wybranie konfiguracji części podczas jej umieszczania w złożeniu. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby modyfikować menedżera właściwości PropertyManager.

Wyświetlanie podglądów konfiguracji

W menedżerze właściwości PropertyManager można wyświetlić podglądy konfiguracji części lub złożenia. Nie trzeba otwierać danej konfiguracji, aby ją zobaczyć, co oszczędza czas w przypadku skomplikowanych części i złożeń.

Aby wyświetlić podgląd konfiguracji w menedżerze właściwości PropertyManager, należy:

  1. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy konfigurację, której podgląd chcemy obejrzeć, i wybrać Pokaż podgląd.
    Podgląd konfiguracji pojawi się w menedżerze właściwości PropertyManager.
    Jeśli podgląd nie pojawi się, należy otworzyć każdą konfigurację i zapisać dokument w każdej z konfiguracji. Gdy następnym razem wybierzemy Pokaż podgląd, podgląd zostanie wyświetlony.
  2. Aby ukryć podgląd, należy kliknąć w obszarze graficznym.