Wybieranie konfiguracji z kontekstowego paska narzędzi

Po wybraniu komponentów i podzespołów, pojawia się kontekstowy pasek narzędzi. Jeśli wybór ma wiele konfiguracji, można zmienić konfigurację przy użyciu kontekstowego paska narzędzi.

Aby zmienić konfigurację komponentu w złożeniu, należy:

  1. Kliknąć komponent lub podzespół.
  2. Na kontekstowym pasku narzędzi wybrać konfigurację z listy w górnej części.
    configscontext.png
  3. Kliknąć button_Save_Modify.gif.