Menedżer właściwości PropertyManager Konfiguruj komponent dla komponentów Toolbox

W menedżerze właściwości PropertyManager Konfiguruj komponenty można wprowadzić opisy komponentów Toolbox i wybrać rozmiary oraz inne właściwości. Po wprowadzeniu opisu, można łatwo wybrać wstępne ustawienia konfiguracji komponentów.

Aby otworzyć ten menedżer właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnąć komponent Toolbox z Biblioteki projektu do złożenia.
  • Po otwarciu złożenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent Toolbox w Bibliotece projektu i kliknąć polecenie Wstaw do złożenia.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent Toolbox w Bibliotece projektu i kliknąć polecenie Utwórz część.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent Toolbox w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Edytuj komponent Toolbox.

Zastąp komponent

Zmień typ łącznika Otwiera okno dialogowe Komponent Toolbox, w którym można wybrać zastępczy komponent Toolbox
Komponent zastępczy musi być tego samego typu co komponent zastępowany.
path Pokazuje lokalizację komponentu zastępczego.

Numery części

Nieprzypisany numer części Wskazuje możliwość kliknięcia polecenia Dodaj, aby zapisać konfigurację i ustawienia rozmiaru razem z numerem części i opisem do późniejszego wglądu.
Dodaj Uruchamia okno dialogowe Numer części, w którym można wprowadzić następujące informacje:
  • Numer części. Określa numer części dla wybranych konfiguracji i ustawień rozmiaru.
  • Opis. Określa opis dla wybranych ustawień komponentu. Opis jest dodany do numeru części na liście Numery części.
    Wpisać opis, który pomaga w zapamiętaniu ustawień komponentu.
Edycja Uruchamia okno dialogowe Numer części, w którym można modyfikować numer części i opis.
Usuń Usuwa wybrany numer części i opis dla zestawu konfiguracji i ustawień rozmiaru.

Właściwości

Właściwości komponentu Określa konfigurację i ustawienia rozmiaru dla wprowadzonego komponentu Toolbox.
Komentarz Określa właściwość Komentarz dla wprowadzonego komponentu Toolbox.

Opcje

Autodopasowanie rozmiaru do wiązanej geometrii Automatycznie zmienia rozmiar średnicy komponentu Toolbox podczas wkładania go do zestawienia.
Wybranie tej opcji nie zmienia długości komponentu podczas wstawiania.