Configuration Publisher

W oknie dialogowym Configuration Publisher można zdefiniować dostosowany menedżer właściwości PropertyManager do wybierania konfiguracji części i złożeń. Ten menedżer właściwości PropertyManager jest używany podczas dodawania komponentu do złożenia w SOLIDWORKS lub podczas pobierania modelu z 3D ContentCentral.

W SOLIDWORKS

Przy użyciu dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Dostosowany menedżer właściwości PropertyManager ułatwia wybieranie żądanej konfiguracji podczas wstawiania komponentu do złożenia. Podczas wstawiania komponentu pojawia się menedżer właściwości PropertyManager, w którym wybierana jest konfiguracja w oparciu o parametry modelu. Jeżeli w późniejszym czasie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji na inną, należy ponownie uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager i wybrać inne parametry modelu.


Bez użycia dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Podczas wstawiania komponentu do złożenia bez użycia dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager, oprogramowanie wykorzystuje aktywną konfigurację pliku komponentu (w przypadku użycia narzędzia Wstaw komponent ) albo pozwala użytkownikowi na wybranie z listy konfiguracji (na przykład w przypadku przeciągania komponentu z Eksploratora Windows). Jeżeli w późniejszym czasie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji na inną, należy poddać edycji właściwości komponentu i wybrać pozycję na liście nazw konfiguracji. Znalezienie prawidłowej konfiguracji może być trudne, jeżeli lista jest długa lub gdy nazwy konfiguracji nie są wystarczająco opisowe.


W 3D ContentCentral

Jeżeli użytkownik pIanuje publikowanie modelu w 3D ContentCentral, może wykorzystać narzędzie Configuration Publisher do zdefiniowania dostosowanego interfejsu, aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór konfiguracji w oparciu o parametry modelu. Interfejs ten funkcjonuje identycznie jak menedżer właściwości PropertyManager w SOLIDWORKS. Różny jest tylko wygląd.

Po utworzeniu dostosowanego interfejsu dla modelu, można załadować model do 3D ContentCentral bezpośrednio z okna dialogowego Configuration Publisher.