Bileşenleri Değiştir PropertyManager'ı

Bir montajdaki bileşenleri değiştirebilirsiniz.

 • Bir parçayı bir alt montaj ile değiştirebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
 • Bir bileşenin bir, birden fazla veya tüm örneklerini bir defada değiştirebilirsiniz.
 • Bir bileşeni aynı ada ve tipe sahip olan fakat farklı bir klasörde bulunan başka bir bileşenle değiştirebilirsiniz.

Bir veya daha fazla bileşeni değiştirmek için:

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bileşenleri Değiştir öğesine (Montaj araç çubuğu) tıklayın.
  • DosyaDosya > Değiştir
  • Bir bileşeni sağ tıklayın ve Bileşenleri Değiştir'e tıklayın.
 2. Seçenekleri aşağıda açıklandığı gibi belirleyin, ardından öğesini tıklayın.

  Seçili bileşen örnekleri değiştirilir.

  Manuel seç öğesini seçtiyseniz Konfigürasyonlar iletişim kutusunda açılacak konfigürasyonu seçin.

  Montaj ilişkilerini yeniden iliştir'i seçtiyseniz Montaj İlişkili Objeler PropertyManager'ı görünür. Kayıp montaj ilişkisi objesi vurgulu orijinal bileşenin bir görüntüsü gösterilir ve Kayıp Objeler açılır araç çubuğu görünür.

Seçimler

Bu bileşenleri değiştir Değiştirilecek bileşenleri listeler. Seçili bileşenin tüm örneklerini değiştirmek için Tüm örnekler'i seçin.
Bununla Değiştirilecek bileşen olarak kullanılacak bileşenleri listeler. Listeden seçim yapın veya Gözat'a tıklayarak bileşeninin yerini bulun.

Seçenekler

Konfigürasyon Şunlardan birini seçin:

Ad eşleştir

Eski bileşenin konfigürasyon adını, değiştirilecek bileşendeki bir konfigürasyonla eşleştirir.

Manuel seç

Değiştirilmiş bileşendeki eşleşen konfigürasyonu seçmenize olanak tanır.

Montaj ilişkilerini yeniden iliştir Mevcut montaj ilişkilerini değiştirilen bileşene yeniden iliştirir.
Eski bileşenin, adlandırılmış bir obje içeren bir montaj ilişkisi varsa ve değiştirilmiş bileşende buna karşılık gelen aynı ada sahip bir obje varsa yazılım, montaj ilişkisini yeniden iliştirirken karşılık gelen objeyi kullanır. Objelere adları Obje Özellikleri iletişim kutusunda atarsınız. Hafif bileşende yüz ve kenar adlarına erişmek için bileşeni çözümleyin veya montajı kaydedin.