Montaj Unsurları

Bir montajdayken bileşen parçalarını etkileyen unsurlar oluşturabilirsiniz.

Kapsamı ayarlayarak unsurun etkilemesini istediğiniz parçaları belirleyebilirsiniz. Unsurun yalnızca montaj dosyasında mı var olacağını, yoksa parça dosyasına da mı yayılacağını belirleyebilirsiniz. Montaj unsurlarının çoğaltmasını oluşturmak, bir parçada unsurların çoğaltmasını oluşturmakla aynı şekildedir.

Unsur, imalat sırasında bileşenler monte edildikten sonra eklendiyse ve birden fazla bileşeni etkiliyorsa bir montaj unsuru kullanın. Örneğin, montaj sonrası talaş kaldırma işlemlerini temsil etmeniz gerektiğinde Kes > Ekstrüze Et gibi montaj unsurlarını kullanın.

Bir montajdaki tek bir bileşene bir unsur eklemek istediğinizde unsuru parçanın içinde düzenlemek, bir montaj montajda düzenlemekten daha iyidir. Bunu gerçekleştirmek için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  • Parçayı bağlam içinde düzenleyin.
  • Unsuru montajda oluşturun ve PropertyManager'da Unsuru parçalara yay seçerek bunu parçaya yayın.

Bu bir gereklilik olmamakla birlikte, montaj unsurları eklemeden önce montajdaki bileşenlerin konumlarını tam olarak tanımlamak veya bunların yerlerini sabitlemek iyi bir uygulamadır. Bu, bileşenleri daha sonra taşımanız halinde beklenmedik sonuçları önler.

Montaj Unsurları ve Yukarıdan Aşağıya Tasarım

Montaj unsurları yukarıdan aşağıya tasarım ile ilişkili değildir. Parçaların geometrisi (parça dosyalarında ve teknik resimlerde var olduğu şekliyle) montajdaki geometriyle (bir yerleşim çizimi, diğer parçalar vb. kullanarak) tanımlanmamıştır. Dış referans oluşturulmamıştır.

Örneğin yataklar, dişliler gibi montaj bileşenlerindeki ve cıvata delikleri bulunan bileşenlerdeki delikler, parçalarda montajdan önce üretilir. Bu durumlar için, delikleri parça belgelerinde oluşturun. Daha sonra bu deliklerin yerini montaj geometrisine göre, örneğin bir yerleşim çizimi veya farklı bir parçanın geometrisini kullanarak, tanımlamak isterseniz bu, yukarıdan aşağıya tasarımdır.