Model Bilgisini Görüntüleme

Model bilgilerini görüntülemek, görüntü ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için DisplayManager'ı ve Görüntü Bölmesi'ni kullanırsınız.