Işıklandırma

Bir modelin gölgeli görünümünde ışığın yönünü, şiddetini ve rengini ayarlayabilirsiniz. Çeşitli türlerde ışık kaynakları ekleyebilir ve modeli gereğince aydınlatacak şekilde bunların özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Işıklandırma özelliklerinin etkilerini artırmak veya azaltmak için modelin görünümünü değiştirebilirsiniz.

Işık Türleri

Çeşitli ışık kaynağı türleri vardır:

Ortam ışığı

Modeli tüm yönlerden eşit olarak aydınlatır. Duvarları beyaz olan bir odada, ışık duvarlardan ve diğer nesnelerden yansıdığı için ortam ışığının düzeyi yüksektir.

Yönlü ışık

Modelden sonsuz uzaklıktaki bir kaynaktan gelir. Güneş gibi, tek bir yönden gelen paralel ışınlardan oluşan, sütun halindeki bir ışık kaynağıdır.

Noktasal Işık

Model uzamında belirli bir koordinatta konumlandırılan çok küçük bir ışık kaynağından gelir. Bu ışık kaynağı türü, tüm yönlerde ışık yayar. Etkisi, uzamda yüzen küçük bir ampule benzer.

Spot ışığı

Merkezi daha parlak olan, kısıtlanmış, odaklanmış bir ışıktan koni şeklinde ışınla gelir. Bir spot ışığı, modelin belirli bir alanını hedef alabilir. Işık kaynağının modele göre konumunu ve uzaklığını ayarlayabilirsiniz ve ışının yayıldığı açıyı ayarlayabilirsiniz.

Sistem Işıklandırma Varsayılanları

Varsayılan olarak DisplayManager'da Sahne, Işıklar ve Kameralar öğesinin altında bulunan Lights klasörü, bir Ortam ışığı ve üç Yönlü ışığı içerir. Varsayılan ışıklar sahneye göre ayarlanır.
PhotoView 360 eklendiğinde, Işıklar klasörü SOLIDWORKS Işıklar olarak yeniden adlandırılır ve bir PhotoView 360 Işıkları klasörü de görünür. PhotoView 360 için varsayılan ışıklandırma Birincil PhotoView 360 Işıklandırma'dır (sahne ortamı). Sahne ortamı, sahneyi küresel olarak sararak gerçekçi ışık ve yansımalar oluşturan bir HDR (Yüksek Dinamik Aralık) resimdir.
  • Ortam ışığını açabilir veya kapatabilirsiniz, ancak silemezsiniz ve ek Ortam ışıkları ekleyemezsiniz.
  • Yönlü ışık kaynaklarını açabilir veya kapatabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Ek Yönlü ışık kaynakları da ekleyebilirsiniz.
  • Varsayılan olarak doğrusal ışıklar, spot ve nokta ışıkları SOLIDWORKS'te açık, PhotoView 360'ta kapalıdır.
  • Bir belgedeki maksimum ışık kaynağı sayısı dokuzdur (Ortam ışığı ve başka sekiz ışık herhangi bir kombinasyon içinde).