Sahneler

Sahneler, bir modelin arkasında görsel bir zemin sağlar. SOLIDWORKS'te, sahneler model üzerindeki yansımaları sağlar. PhotoView 360 eklendiğinde, sahneler ışıklandırma ve yansımalar dahil olmak üzere daha az ışıklandırma manipülasyonu gerektiren gerçekçi bir ışık kaynağı sağlar. Bir sahnedeki nesneler ve ışıklar model üzerinde yansımalar ve zeminde gölgeler oluşturabilir.

Sahne şunlardan oluşur:

  • Önceden ayarlanmış bir sahneye veya sizin seçtiğiniz bir resme dayanan küresel bir ortam, modelin etrafına haritalanır.
  • Tek renkli, bir rengin gradyanı veya seçtiğiniz bir resim olabilen bir 2B arka plan. Arka plan tarafından kısmen gizlenmiş olmasına rağmen, ortamın elemanları modelde yansıtılır. Ayrıca arka planı kapatabilir ve bunun yerine küresel ortamı gösterebilirsiniz.
  • Üzerinde gölgeler ve yansımalar görebileceğiniz bir 2B zemin. Modelin zeminden olan uzaklığını değiştirebilirsiniz.
Bu ipucu, modellerin SOLIDWORKS grafik alanında veya PhotoView Önizleme penceresinde görüntülenmesiyle ilgilidir. Arka Plan, Sahne Düzenle PropertyManager'ı - Temel sekmesinde Ortamı Kullan'a ayarlandığında ve modele yakınlaştığınızda, arka planın ölçeği modelin ölçeği ile birlikte değişir. Arkaplan ölçeğini değiştirmeden model ölçeğini değiştirmek için modele kamera ile bakın.