Kameralar

Model belgelerine kameralar ekleyebilir ve modeli kamera perspektifinden görüntüleyebilirsiniz.

Şunları yapabilirsiniz:
  • Hedeflerin ve kameraların konumlarını belirleyebilirsiniz.
  • Çizim objesi gibi objelere kamera iliştirin. Böylece kamera, objenin hareketini gösterebilir.
  • Modellerin içine kameralar yerleştirebilirsiniz.
  • Kameraları belirtilen açılarla döndürebilirsiniz.
  • Görüş alanı ve alan derinliği özelliklerini denetleyebilirsiniz.
  • Kameraları animasyonlarda kullanabilirsiniz.