Gelecek Sürüm Dosyalarını Bir Montaja Bileşen Olarak Ekleme

SOLIDWORKS yazılımının geçerli yayın düzeyindeki parçaları ve montajları, önceki sürümün Service Pack 5 düzeyinde oluşturulmuş bir montajın bileşenleri olarak kullanabilirsiniz.

Birlikte çalışabilirlik yalnızca birbirini takip eden sürümlerde desteklenmektedir.

Önceki sürüme ait Service Pack 5'te, bir montajda şunları yapabilirsiniz:

  • Gelecek sürüm SOLIDWORKS bileşenini veya alt montajını diğer bileşenlerle montaj ilişkisine sokun.
  • Gelecek ve güncel sürüm bileşenlerini içeren bir Malzeme Listesi ekleyin.
  • Gelecek sürüm bileşenlerini pasifleştirin veya aktifleştirin.
  • Gelecek ve güncel sürüm bileşenlerini içeren montajın teknik resmini çizme.
  • Gelecek sürüm ve güncel sürüm bileşenlerini montaj ilişkisine sokarken engelleme algılaması kullanın.
  • Gelecek sürüm bileşenlerini aynalayın ve çoğaltın.
  • Gelecek sürüm parçasının veya alt montajının varsayılan düzlemlerini ve orijinlerini görüntüleyin ve referans verin.
Çok konfigürasyonlu modellerde, eski yayın düzeyinde erişmek istediğiniz her konfigürasyon için öncelikle konfigürasyon verilerinin yeni yayın düzeyinde oluşturulması ve kaydedilmesi gerekir.