Montajlardaki Denklemler

Montaj bileşenleri arasındaki referanslar için denklem sözdizimi, FeatureManager tasarım ağacında, grafik alanında, Dosya Özellikleri'nde ve Denklemler iletişim kutusunda ölçümlendirmeler, unsurlar ve global değişkenler seçtiğinizde otomatik olarak yüklenir.

Bu sözdiziminin kullanılmadığı mevcut denklemler hata olarak işaretlenir çünkü bunlar tutarsız sonuçlar meydana getirir. Sözdizimini düzeltmek için bu denklemleri düzenlemeniz gerekir.

Aşağıdaki örnekte A1, P1 ve P2 parçalarını içeren A2'nin alt montajıdır:

GV1 ve GV2, belgelerdeki global değişkenlerdir. Aşağıdaki sözdizimini kullanın:

Hedefi Düzenle Referansı Sözdizimi
A2 A2 "GV1" = "GV2"
A2 A1 "GV1" = "GV2@A1<1>.Montaj
A2 P1 "GV1" = "GV2@P1<1>.Parça@A1<1>.Montaj
A1 A2 "GV1" = "GV2@A2.Montaj"
A1 A1 "GV1" = "GV2"
A1 P1 "GV1" = "GV2@P1<1>.Parça"
P1 A2 "GV1" = "GV2@A2.Montaj"
P1 A1 "GV1" = "GV2@A1<1>.Montaj"
P1 P1 "GV1" = "GV2"
P1 P2 "GV1" = "GV2@P2<1>.Parça@A1<1>.Montaj"