Etki Değerlendirme Yöntemleri

Etüdünüzün çevresel etkisini görüntülemek için CML veya TRACI'yı etki değerlendirme yöntemi olarak seçebilirsiniz.

Yeni bir SOLIDWORKS Sustainability etüdü başlattığınızda, en son kullanılan değerlendirme yöntemi varsayılan olur. Örneğin, tamamladığınız en son etüt CML yöntemini kullanmışsa, Sustainability uygulamasını bir sonraki açışınızda bu yöntem varsayılan yöntem olur.

Sustainability görev bölmesinin Çevresel Etki bölümünün altındaki açılır listeyi genişleterek kullanılacak yöntemi seçin:

CML

Bu yöntem, Hollanda'da bulunan Leiden Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi (CML veya Centre for Milieukunde, Leiden) tarafından geliştirilmiştir.

CML, Avrupa'daki geçerli bölgesel koşullara dayanmaktadır. Kuzey Amerika dışındaki LCA çalışmalarında, Hayat Boyu Değerlendirme (LCA) için kullanılan en yaygın çevresel göstergeler seti CML yöntemidir.

CML, SOLIDWORKS 2013 öncesindeki SOLIDWORKS sürümlerinde kaydedilmiş modeller için kullanılan değerlendirme yöntemidir.

TRACI

Bu yöntem, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından geliştirilmiştir.

TRACI, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geçerli bölgesel koşullara dayanmaktadır ve Kuzey Amerika ile ilgili LCA çalışmalarını doğru şekilde modellendirmek için kullanılabilir.