Rapor Oluşturmak

Tasarımınızın çevreye etkisi ile ilgili, son malzeme ve ilk malzeme arasında kıyaslamalar da dahil, detaylı bilgi içeren bir rapor oluşturabilirsiniz.

 1. Modeli kaydedip Microsoft Word'ün çalışmadığından emin olun.
  Tüm Microsoft Word belgelerini kapatmanıza rağmen, raporu çalıştırdığınızda hala Microsoft Word'ün çalıştığını gösteren bir mesaj alıyorsanız Görev Yöneticisi'ni açın. İşlemler sekmesinde WINWORD.exe işlemini bulup sonlandırın.
 2. Görev Bölmesi'nin altındaki Farklı Kaydet öğesine tıklayın.
 3. Sustainability Çıktısı iletişim kutusunda, Dosya tipi için Rapor - .docx formatında Sustainability raporu oluştur öğesini seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak, Dosya adı ve Dosyayı kaydet konumunu değiştirebilirsiniz.
  Değerlendirdiğiniz parça veya montajın adı ve konumu, varsayılan olarak çıktı dosyasının adı ve konumu olarak kullanılır.
 5. Tamam seçeneğine tıklayın.
  Rapor bir Microsoft Word belgesi olarak açılır. Görev çubuğunda belgenin bir bağlantısı görüntülenir.
  Rapor parça dosyasının konumuna kaydedilir: sürücü harfi:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS sürüm\samples\tutorial\Sustainability\Drive Sled.docx.
  Rapor açılmazsa şablon konumunu eklemeniz gerekir. Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Dosya Konumları öğesine tıklayın. Şunun klasörlerini göster içinde Sustainability Raporu Şablon Klasörü öğesini seçin ardından sürücü harfi:\SOLIDWORKS\lang\language klasörünü ekleyin.
 6. Belgenin içinde gezinin ve her çevresel etki tipi için detaylı bilgileri fark edin.
  Her bölümden sonra bulunan bağlantılar sizi ürün hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz SOLIDWORKS Sustainability web sitesine götürür.
 7. Raporu kaydedin.
 8. Modeli kaydedin ve Sustainability Görev Bölmesi'ni kapatmak için Sustainability öğesine tıklayın.
  Yazılım, sonuçları Dosyayı kaydet konumuna varsayılan ayar olarak model ile birlikte kaydeder.