Üretim Seçeneklerini Ayarlamak

Üretim sürecini ve üretimin gerçekleşeceği bölgeyi seçin.

 1. Üretim altında, Bölge aşağı açılır listesini kullanın veya haritada tıklayarak parçanın üretildiği bölgeyi seçin.
  Veri tüm bölgeler için mevcut değildir. Veri içeren bölgeler, üzerilerinde dolaştığınızda vurgulanır.
  Her Sustainability haritasında, Japonya'nın kendi bölgesi vardır.

 2. Eğer Sustainability kullanıyorsanız Dayanıklılık alanında parçanın beklenilen ömrünü girin.

  Daha sonra Çevresel Etki panosunda girdiğiniz Kullanım Süresi değeri Dayanıklılık değerine bölünerek ürünün kullanım süresi boyunca kaç parça gerekeceği hesaplanır. Örneğin eğer parça bir yıl dayanırsa ve ürün dört yıl kullanılırsa parça dört kez değiştirilmeli.

  SustainabilityXpress'te Dayanıklılık değeri varsayılan olarak 1 yıl'dır ve değiştirilemez.

 3. Süreç içinde kullanılacak üretim sürecini seçin.
  Kullanılabilirlik, seçilen malzeme sınıfına bağlıdır.

  SustainabilityXpress'te seçtiğiniz süreç için şu değerler görüntülenir:

  • Toplam elektrik kullanımı
  • Toplam doğal gaz kullanımı
  • Hurda oranı (hurda olarak atılan malzeme miktarı)

  Sustainability'de düzenlenebilir alanlar, üretim sürecinize ait daha kesin değerler varsa kullanım miktarlarını değiştirmenize izin verir. Varsayılanlara dönmek için süreci yeniden seçin.