Sınırlandırıcı Kutu PropertyManager'ı

Sınırlandırıcı Kutu PropertyManager'ını açmak için:

Ekle > Referans Geometri > Sınırlandırıcı Kutu öğesine tıklayın.

Bir sınırlandırıcı kutu oluşturmak için bu seçenekleri belirleyin.

Referans Yüz/Düzlem

En Uygun Sınırlandırıcı kutunun oryantasyonu için X-Y düzlemini kullanır.
Özel Düzlem Sınırlandırıcı kutu için kullanılmak üzere bir referans düzlem belirler.

Seçenekler

Gizli bileşenleri ekle Sınırlandırıcı kutu hesaplamalarına gizli bileşenleri ekler.
Zarf bileşenlerini ekle Sınırlandırıcı kutu hesaplamalarına zarf bileşenlerini ekler.
Gizli gövdeleri ekle Sınırlandırıcı kutu hesaplamalarına parça düzeyinde gizli olan gövdeleri ekler.
Yüzeyler ekle Sınırlandırıcı kutu hesaplamalarına yüzey gövdelerini ekler.
Önizlemeyi Göster Grafik alanında sınırlandırıcı kutunun önizlemesini görüntüler.