Birleştirilmiş Parça Oluşturma

Bir montajda, iki veya daha fazla parçayı birleştirerek yeni bir parça oluşturabilirsiniz. Birleştirme işlemi, birbirinin uzamına giren yüzeyleri kaldırır ve parça gövdelerini tek bir katı hacimde birleştirir.

Parçaları birleştirmek için:

 1. Birleştirmek istediğiniz parçaları oluşturun, ardından parçaları kapsayan bir montaj oluşturun.
 2. Parçaları montaja yerleştirin. Parçalar birbirine temas edebilir veya birbirinin içine girebilir.

 3. kaydedin ile montajı kaydedin fakat pencereyi kapatmayın.

 4. Montaja yeni bir parça ekleyin:
  1. Montaj araç çubuğunda Yeni Parça ögesine veya Ekle > Bileşen > Yeni Parça öğesine tıklayın.
  2. Bir bileşen üzerinde bir düzlemi veya düzlemsel yüzü tıklayın.
  Yeni parçada, seçili düzlemde bir çizim açılır.
 5. Çizimi kapatın. Birleşik bir parça oluşturmakta olduğunuz için, çizime ihtiyacınız yoktur.
 6. FeatureManager tasarım ağacında, yeni parça adını sağ tıklayın, Parçayı Yeniden Adlandır'ı seçin ve yeni parçayı yeniden adlandırın.
 7. Ekle > Unsurlar > Birleştirme öğesine tıklayın.
 8. Seçimlerinizi yapın ve Birleştir PropertyManager'ında seçenekleri ayarlayın.
 9. seçeneğini tıklayarak birleşik parçayı oluşturun.
  Birleştirmeden önce - çakışık yüzler Birleştirmeden sonra - yüzler kaldırıldı
 10. Montajı düzenlemeye geri dönmek için FeatureManager tasarım ağacında montaj adına sağ tıklayın veya grafik alanında herhangi bir yere sağ tıklayın ve Montajı Düzenle:<assembly_name> öğesini seçin.
Parça1 adlı yeni parça FeatureManager tasarım ağacında görünür. Parça, Birleştirme1 Birleştirme unsurunu içerir.
Birleştirilen parça, orijinal parçalarla ve montajla tam olarak ilişkilidir. Orijinal parçalarda yapılan değişiklikler, birleştirilmiş parçaya yansıtılır. Parçalar montajda birbirlerine göre hareket ettiklerinde, birleştirilmiş parçalar da değişir.