Defeature

Montajlar, çok gövdeli parçalar ve tek gövdeli parçalardan detayları kaldırmak için Defeature aracını kullanabilirsiniz.

Detayları, detayların tanımsız katılar ile değiştirildiği yeni bir dosyaya kaydedin. Tanımsız katılar, unsur tanımı veya geçmişi olmayan katılardır. Yeni dosyayı modelin tasarım detaylarını ortaya çıkarmadan paylaşabilirsiniz.
Önce Sonra

Daha az detaylı modeli ayrı bir dosyaya veya konfigürasyona kaydedebilir ve orijinal parça veya montaja yönelik referansları koruyabilirsiniz.

PropertyManager'da belirlediğiniz seçenekler, orijinal modelde kaydedilir. Defeature seçeneklerini içeren tam detaylı modeli 3D ContentCentral'daki Tedarikçi Hizmetleri hesabınızda yayımlayabilirsiniz. Müşteriler modeli konfigüre ederken veya indirirken bu detayların kaldırılmasını belirtebilirsiniz.

Bir modele defeature uygulamak için Geometriyi Basitleştir yöntemini veya Siluet yöntemini kullanabilirsiniz. Geometriyi Basitleştir yöntemi, seçili bileşenleri ve geometri detaylarını üst seviye montajdan kaldırır. Silüet yöntemi, bileşenlerin ve gövdelerin silüet anahatlarından basitleştirilmiş parça oluşturur.