Bir Kullanıcıyı Yönetici Rolüne Yükseltmek

Bir hesapta yöneticiler varsa Admin Portal'da yöneticilerin iletişim bilgileri görüntülenir. Bu kişilerle iletişime geçerek hesap için yönetici olmayı isteyebilirsiniz.

Yöneticiyseniz hesabın diğer kullanıcılarını yönetici rolüne yükseltebilirsiniz.

Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltmek için:

  1. Üyeler sekmesine tıklayın.
  2. Ad listesinden bir kullanıcı seçin.

    Bir kullanıcıyı bulmakta sorun yaşıyorsanız Üyeleri Bul bölmesine arama ölçütünü girerek Admin Portal'da sorgu gerçekleştirebilirsiniz.

  3. Üye Ayrıntıları bölmesinde, Kullanıcı Hakları altında Yönetici Olarak Değiştir öğesine tıklayın.
  4. Ardından onaylamak için Değiştir veya iptal etmek için İptal'e tıklayın.
  5. Kullanıcıyı yönetici olmaya davet eden bir e-posta görüntülenir. Gönder'e tıklayın.

Davetiye gönderildiğinde Kullanıcı Hakları Beklemede olarak görüntülenir. Kabul edildikten sonra Kullanıcı Hakları Yönetici olarak değişir.

Üye Olarak Değiştir öğesini seçerek bir yöneticiyi kullanıcı düzeyine indirebilirsiniz.