Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Collapse Import i eksportImport i eksport
Importowanie/Eksportowanie dokumentów SOLIDWORKS
Ogólne opcje importu
Importowanie dokumentów
Importowanie geometrii
Zalecane praktyki dla dystrybucji plików
Edytowanie importowanych operacji
Expand Diagnoza importu - Informacje ogólneDiagnoza importu - Informacje ogólne
Eksportowanie dokumentów i ustawianie opcji
Format pierwotny DXF/DWG
Expand Drukuj3DDrukuj3D
Expand Eksportowanie modelu SOLIDWORKS do pracy z oprogramowaniem AECEksportowanie modelu SOLIDWORKS do pracy z oprogramowaniem AEC
Expand Publikowanie do 3DVIA.comPublikowanie do 3DVIA.com
Expand Typy plikówTypy plików
Expand Konwersja 2D do 3DKonwersja 2D do 3D
Collapse Skanowanie do 3DSkanowanie do 3D
Expand ScanTo3D - Informacje ogólneScanTo3D - Informacje ogólne
Opcje importu skanowania danych
Expand Kreator przygotowania siatkiKreator przygotowania siatki
Menedżer właściwości PropertyManager Kreator krzywej
Bezpośrednie odniesienia siatki
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Kreator powierzchniMenedżer właściwości PropertyManager Kreator powierzchni
Menedżer właściwości PropertyManager Analiza odchylenia
Pomiar odchylenia siatki
Menedżer właściwości PropertyManager Edycja siatki
Edytowanie siatki
Menedżer właściwości PropertyManager Scalaj siatki
Eksportowanie plików
Expand Kreator importu DXF/DWGKreator importu DXF/DWG
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Kreator krzywej

Kreator krzywej tworzy krzywe przekroju i granicy w plikach chmury punktów i siatki.

Można również importować i edytować pliki .ibl, .igs, .txt oraz .csv, które zawierają dane punktów definiujące dyskretne zbiory krzywych. Krzywe są tworzone w szkicu 3D i są w pełni edytowalne w aplikacji SOLIDWORKS. Z krzywych tych można utworzyć powierzchnie przy użyciu operacji takich jak wyciągnięcia po profilach i powierzchnie według granicy.

Siatka/Chmura/Plik

Należy wybrać siatkę, podsiatkę lub chmurę punktów. W przypadku wybrania opcji Dyskretna w obszarze Metoda tworzenia należy kliknąć Przeglądaj i wybrać plik .ibl, .igs, .txt lub .csv.

Metoda tworzenia

Dyskretna Tworzy dyskretny zbiór krzywych z importowanego pliku. Wybrać plik .ibl, .igs, .txt lub .csv.
CSVfile_Curves.gif
Krzywa przekroju Tworzy krzywe przekroju z przecięcia serii płaszczyzn i siatki lub chmury punktów.
CurveWiz_Scurve.gif
Krzywa graniczna Tworzy krzywą wzdłuż granicy siatki. Granica tworzona jest wzdłuż krawędzi granicznych. ScanTo3D może tworzyć krzywe graniczne tylko wzdłuż krawędzi granicznych. Granicę siatki można wygładzić za pomocą menedżera właściwości PropertyManager Wygładzanie w kreatorze Przygotowanie siatki. Wideo: Wygładzanie granicy siatki.
CurveWiz_Bcurve.gif

Parametry płaszczyzny przekroju (tylko krzywe przekroju)

PM_reverse_direction.gif Płaszczyzna przekroju Należy wybrać parę punktów, płaszczyznę lub istniejącą krzywą (aby utworzyć prostopadłe do nich krzywe przekroju). W razie potrzeby należy kliknąć Odwróć kierunek, aby przełączyć kierunek tworzenia krzywych przekroju.
Dwa punkty wybrane dla Płaszczyzny przekroju definiują wektor

CurveWiz_SecPlane_Sel2Points.gif
Wybrany Punkt na płaszczyźnie początkowejselect_vertex.png
Wybór pary punktów definiuje wektor. Oprogramowanie tworzy pośrednie płaszczyzny przekroju prostopadle do wektora, rozpoczynając z wybranego Punktu na płaszczyźnie początkowejselect_vertex.png.
select_vertex.png Punkt na płaszczyźnie początkowej Należy wybrać wierzchołek siatki, punkt szkicu na siatce, wierzchołek krzywej lub wierzchołek modelu.
PM_distance_nonum.gif Odległość płaszczyzny Ustawia odległość pomiędzy płaszczyznami przekroju.
pattern_linear_count.png Pośrednie płaszczyzny przekroju  

Parametry tworzenia

Należy najpierw wybrać krzywą w polu Edytowanie krzywej, a następnie dostosować Dopasowanie krzywej lub zmodyfikować kształt krzywej przy użyciu Narzędzi edycji.

Dopasowanie krzywej

Dopasowanie krzywej Dostosowuje tolerancję dopasowania krzywej. Należy przenieść suwak w lewą stronę, aby pobrać więcej wierzchołków lub punktów próbkowania, sprawiając że krzywa jest lepiej dopasowana do siatki lub chmury. Należy przenieść suwak w prawo, aby poluzować dopasowanie krzywej.

Wideo: Dostosowywanie tolerancji dopasowania krzywej Przykład pokazuje poluzowanie krzywej podczas przesuwania suwaka z lewej na prawą stronę.

Edytowanie krzywej Wyszczególnia krzywe przekroju lub graniczne. Należy wybrać z listy krzywą na następnie dostosować Dopasowanie krzywej lub zmodyfikować kształt krzywej przy użyciu Narzędzi edycji.

Narzędzia edycji

Wybrane punkty i wierzchołki są rzutowane z powrotem na płaszczyznę krzywej. Przykład użycia funkcji Dodaj punktPM_AddPoint_CurveWiz.gif: Wideo: Rzutowanie punktów na płaszczyznę krzywej.
PM_AddPoint_CurveWiz.gif Dodaj punkt (tylko krzywe przekroju). Dodaje punkty, które uściślają pozycję krzywej. Należy wybrać wierzchołki, aby dodać punkty definiujące krzywą.

Wideo: Dodawanie punktów, aby udoskonalić krzywą

PM_DeletePoint_CurveWiz.gif Usuń punkt Usuwa punkty użyte do utworzenia krzywej. Można utworzyć krzywa, która lepiej reprezentuje intencję projektanta poprzez usunięcie punktów lub wierzchołków związanych z szumem w skanowanych danych.

Należy wybrać krzywą w Edytowanie krzywej, kliknąć Usuń punkt PM_DeletePoint_CurveWiz.gif, a następnie wybrać punkty do usunięcia, które zostały utworzone na wierzchołkach siatki, aby poprawić krzywą. Usunięcie punktów zmieni kształt krzywej.

Wideo: Usuwanie punktów, aby udoskonalić krzywą

PM_BreakCurve_CurveWiz.gif Przerwij krzywą Dodaje i wyświetla punkty przerwania na krzywej gdzie łączą się dwie krzywe. Można ustawić łączliwość w punktach przerwania na Kontakt, Styczne lub Gładkie (krzywizna ciągła).

Wideo: Zmiana punktów przerwania na krzywej Przykład pokazuje punkt przerwania zmieniający się z Kontakt, na Styczne, na Gładkie.

PM_TrimCurve_CurveWiz.gif Przytnij krzywą (Tylko krzywe przekroju). Przycina wybraną krzywą.

Wideo: Przycinanie krzywejWyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Kreator krzywej
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.