Przypisywanie operacji zapisanych obiektów i podziału

Podczas edytowania operacji zapisanych obiektów lub podziału można przypisać obiekty poprzez wybranie ich z listy wyprowadzonych części, bądź poprzez przypisanie ich do innych przechowywanych plików części. Można również zezwolić aplikacji SOLIDWORKS na próbę przypisania wszystkich obiektów do istniejących wyprowadzonych części. W tym przypadku, niektóre części mogą nie zostać przypisane w wyniku tego procesu.

Można przypisać obiekty dla części z zasobu z operacją zapisanego obiektu lub podziału do następujących elementów:
  • Istniejące wyprowadzone części dla operacji
  • Nowy plik części, który nie jest wyprowadzoną częścią dla operacji.