Menedżer właściwości PropertyManager Część z zasobu

Menedżer właściwości PropertyManager Część z zasobu służy do edytowania części wyprowadzonej, którą utworzono przy użyciu narzędzia Podziel. Część wyprowadzoną można ponownie dołączyć do określonej części z zasobu lub do określonych obiektów w części z zasobu.

Aby użyć menedżera właściwości PropertyManager Część z zasobu, należy:

  1. Użyć narzędzia Podziel , aby utworzyć części wyprowadzone z modelu.
  2. Otworzyć część wyprowadzoną, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację. Oprogramowanie sprawdza wszystkie obiekty zdefiniowane przez operację podziału w części z zasobu i kopiuje te obiekty do części wyprowadzonej w celu wyświetlenia podglądu. Aktualnie skojarzony obiekt jest podświetlony w obszarze graficznym.
  3. Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager i kliknąć .
Polecenie to działa tak samo, jeżeli edytowana jest wyprowadzona część wygenerowana z operacji Zapisz obiekty, zamiast operacji podziału.

Opcje menedżera właściwości PropertyManager

Definiowanie części z zasobu Wyświetla aktualne definiowanie części z zasobu. Kliknąć Przeglądaj, aby ponownie dołączyć tą część wyprowadzoną do innej części z zasobu, która jest ograniczona do wersji pierwotnej części z zasobu.
Definiowane operacji podziału Wyświetla wszystkie operacje podziału w części z zasobu. Wybrać odpowiednią operację podziału.
Obiekt do użycia Wyświetla obiekty dostępne do skojarzenia z częścią z zasobu. Wybrany jest obiekt bieżący. Aby wybrać inny obiekt, należy wybrać obiekt lub objaśnienie w obszarze graficznym, bądź w części Obiekt do użycia.