Wyszukiwanie SOLIDWORKS

Aplikacja SOLIDWORKS Search wyszukuje nazwy plików oraz ciągi tekstowe we wszystkich indeksowanych dokumentach.

Wyszukiwanie dokumentów Adobe Acrobat® wymaga dodatków firmy Microsoft.
SOLIDWORKS Search ma następujące możliwości:
 • Wyszukiwanie pełnego ciągu tekstowego (wyszukiwanie tekstu w dokumentach)
 • Zaawansowane wyszukiwanie (wyszukiwanie o wielu kryteriach)
 • Słowa kluczowe (dla dokładnego wyszukiwania)
 • Wyszukiwanie wszystkich typów dokumentów

Windows Desktop Search jest dołączony do oprogramowania SOLIDWORKS i indeksuje zasoby przed rozpoczęciem wyszukiwania lub po instalacji albo przy rozpoczęciu pierwszego wyszukiwania. Kolejne indeksowania dodanych plików jest szybkie i niewidoczne dla użytkownika.

Aby wyszukać, należy: W polu wyszukiwania SOLIDWORKS wpisać tekst lub słowa kluczowe do wyszukania, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Kliknąć , aby wybrać poprzednie wyszukiwanie. Wyświetlone zostanie 10 unikatowych wyszukiwań.

Wyniki

Wyniki wyszukiwania pojawią się na karcie Wyniki w lewym panelu.

Jeżeli wyniki wymagają więcej niż jednego panelu, należy nawigować przy pomocy przycisków Do przodu i Wstecz lub określić stronę w polu Dalej na dole karty.

Wyniki wyszukiwania uwzględniają:
 • Podgląd
 • Nazwa pliku
 • Wyszukiwane słowa kluczowe i ich konteksty
 • Lokalizacja

Opcje

Można określać:
 • Ścieżki wyszukiwania
 • Wyszukuj w trakcie pisania
 • Liczba wyników na stronę
 • Maksymalna liczba wyników na stronę
 • Indeksuj teraz

Aby uzyskać dostęp do opcji w programie SOLIDWORKS Explorer, należy kliknąć Opcje i wybrać kartę Wyszukaj.

Lokalizacje wyszukiwania

W polu wyszukiwania można wybrać:
 • Wszystkie lokalizacje. Wszystkie elementy poniżej.
 • Pliki lokalne. Lokalny komputer plus wszelkie ścieżki dodane przy użyciu Dodaj lokalizację.
 • 3D ContentCentral
 • Dodaj lokalizację. Otwiera okno dialogowe Opcje SOLIDWORKS Explorer na karcie Wyszukiwanie, gdzie można określić inne lokalizacje do wyszukiwania. Wybory, włącznie z lokalizacjami w sieci, są dodane do lokalnego wyszukiwania.
  Wyszukiwanie SOLIDWORKS nie wyszukuje nazw folderów.

Składnia polecenia wyszukiwania

Dwukropek i odstęp oddzielają słowa kluczowe od wyszukiwanych wartości. Składnia to:
 • ciąg
 • słowo kluczowe lub dostosowana właściwość: wartość

Można edytować ciągi wyszukiwania, używając menu podręcznego Kopiuj, Wytnij i Wklej.

Słowa kluczowe

Dostępne są następujące słowa kluczowe:

filename (nazwa pliku) konfiguracja notatka
fileext (rozszerzenie pliku) odniesienie tabela
date operacja materiał
created (utworzony)    

Dowolna dostosowana właściwość może również być słowem kluczowym. Jeśli na przykład dokument SOLIDWORKS zawiera dostosowaną właściwość Klient, można utworzyć następujące wyszukiwanie Klient: ACME.

Niektóre właściwości, takie jak Materiał, są mapowane do wewnętrznych wartości SOLIDWORKS. Aby pominąć wewnętrzne wyszukiwanie SOLIDWORKS w celu znalezienia dostosowanych właściwości określonego pliku, należy określić FileProperty właściwość:nazwa_właściwości w ciągu wyszukiwania. Na przykład FilePropertyMaterial:stal wyszuka tylko dostosowaną właściwość materiału dla stali, a nie wewnętrzną właściwość SOLIDWORKS.

Format daty to format określony na komputerze lokalnym. Na przykład mm/dd/rrrr lub dd/mm/rrrr. Można użyć następujących argumentów dla tekstu daty:

"today" (dzisiaj) "last week" (w zeszłym tygodniu) "last month" (w zeszłym miesiącu) "last year" (w zeszłym roku)
"yesterday" (wczoraj) "this week" (w tym tygodniu) "this month" (w tym miesiącu) "this year" (w tym roku)
Obsługiwane są następujące operatory:
 • Symbole wieloznaczne. * (gwiazdka)
 • Cudzysłowy. " " (dokładny ciąg, łącznie ze spacjami)
 • Odstępy dla ciągów złożonych. (domniemane AND)
 • Porównanie. > i < z date (data).

Przykłady

Wyszukiwany ciąg Wyniki
nakrętka Tekst zaczynający się od nakrętka, tak samo jak nakrętka*
nakrętka śrubowa Tekst zawierający śrubowa i nakrętka oraz tekst zawierający tylko śrubowa i tylko nakrętka
"nakrętka śrubowa" Tylko dokładny ciąg nakrętka śrubowa
*nakrętka Tekst z nakrętka w ciągu, równoznaczne z *nakrętka* (wolne)
description: nakrętka Dostosowana właściwość description (opis) zawierająca nakrętka
material: stal Dostosowana właściwość materiał zawierająca stal
fileext: sldasm Złożenia
filename: 234 Nazwa pliku w dokumencie zaczyna się od 234
date: yesterday (wczoraj) Dokumenty zmodyfikowane wczoraj
date: "last year" (w zeszłym roku) Dokumenty zmodyfikowane w zeszłym roku (wymagany jest cudzysłów)
date: >02/01/2018 Dokumenty zmodyfikowane po dacie, która musi być określona (nie yesterday wczoraj)
created: 02/01/2018 Data utworzenia pliku
nakrętka date: "today" (dzisiaj) Tekst nakrętka w dokumentach zmodyfikowanych dzisiaj
nakrętka number: 123 Tekst nakrętka w dokumentach z dostosowaną właściwością numer zaczynającą się od 123.
Numer: ref876hj Klient: SOLIDWORKS Dostosowana właściwość Numer o wartości ref876hj i dostosowana właściwość Klient o wartości SOLIDWORKS
date: "yesterday" fileext: slddrw author: adam Dokumenty zmodyfikowane wczoraj z rozszerzeniem pliku slddrw i właściwością dostosowaną author o wartości adam
material:stal fileext:drw Rysunki z materiałem stal w adnotacjach lub bloku tytułowym.