Odniesienia

Można wyświetlać listę elementów mających odniesienia do wybranego dokumentu części, złożenia lub rysunku.

Określić kryteria wyszukiwania na karcie Odniesienia/Gdzie używane w oknie dialogowym Opcje.

Aby wyszczególnić odniesienia, należy:

 1. Wybrać dokument na karcie Eksplorator pliku w panelu po lewej stronie.
 2. Wybrać kartę Odniesienia w panelu po prawej stronie.
  Informacje na temat dokumentów odniesienia pojawią się w następujących kolumnach:
  • Dokument. Wyszczególnia nazwy dokumentów.
  • Pełna ścieżka
  • Rozmiar
  • Typ odniesienia. Wyszczególnia typ odniesienia (na przykład odniesienie w kontekście albo odniesienie modelu).
  • Typ. Wyszczególnia typy dokumentów (na przykład Dokument części SOLIDWORKS).
  • Data modyfikacji
  • Atrybuty (zgodnie z informacjami podawanymi przez Eksplorator Windows)
  Zawartość listy można zapisać w pliku tekstowym, klikając Zapisz do pliku (pasek narzędzi SOLIDWORKS Explorer).