Metki

Metki pozwalają skojarzyć słowa kluczowe z dokumentami, aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Aby dodać metkę do dokumentu w SOLIDWORKS Explorer, należy:

  1. Wybrać dokument na karcie Eksplorator plików w lewym panelu lub na liście plików w prawym panelu.
  2. W polu Metki w dolnej części lewego okienka kliknąć, aby wyświetlić listę metek, które są już w użyciu.
  3. Wybrać metkę z listy lub wpisać nową metkę.

Aby użyć metki w wyszukiwaniu SOLIDWORKS Explorer, należy: W polu Wyszukaj w górnej części lewego panelu wpisać metkę i nacisnąć Enter. Na karcie Wyniki zostaną wyświetlone dokumenty, które zostały opatrzone metką, a metka będzie zidentyfikowana jako słowo kluczowe.