Skrýt obsah

Dialog Kopírovat projekt

Dialogové okno Kopírovat projekt obsahuje související soubory, které se mají uložit do složky nebo souboru zip.

Přístup k dialogu Kopírovat projekt:

  • V SolidWorks klepněte na Soubor > Kopírovat projekt.
  • V aplikaci Průzkumník Windows nebo v podokně úloh Průzkumník souborů Solidworks klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte SolidWorks > Kopírovat projekt.
  • V aplikaci SolidWorks Explorer vyberte SolidWorks dokument a zvolte SolidWorks Kopírovat projekt .

Seznam

Zde jsou uvedeny všechny související soubory. Pod seznamem se zobrazí počet sestav, dílů, výkresů, dalších typů souborů a celkový počet souborů.

  • Zaškrtněte příslušná políčka u souborů, které chcete mít v uložené složce nebo v souboru zip.
  • Poklepáním na záhlaví sloupců seřadíte položky v nich obsažené. Výchozím pořadím pro sestavy je pořadí, které používá strom FeatureManager.
  • Chcete-li skrýt sloupce, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vyberte Skrýt sloupec.
  • Chcete-li přejmenovat soubor, který se má uložit, poklepejte na něj ve sloupci Uložit pod názvem. Přípona názvu souboru musí být stejná jako přípona původního souboru.

Vybrat/Nahradit

Vybrat/Nahradit Klepnutím na Vybrat / Nahradit můžete vyhledat sloupec a vybrat nebo zrušit výběr příslušných položek, případně nahradit text.

Možnosti

Včetně výkresů Pomocí této funkce můžete přidat přidružené výkresy ve složkách modelu nebo v cestách pro vyhledávání v SolidWorks (případně v cestách pro vyhledávání pomocí SolidWorks Explorer).
Zahrnout výsledky SolidWorks Simulation Pomocí této funkce můžete přidat zprávy SolidWorks Simulation přidružené k modelu, které nemusí být nutně ve stejné složce jako model.
Včetně vlastních nálepek, vzhledů a scén Pomocí této možnosti lze přidat vlastní nálepky, vzhledy a scény, které nemusí být přidány do stejné složky, jako je model.
Včetně výchozích nálepek, vzhledů a scén Pomocí této možnosti přidejte výchozí nálepky, vzhledy a scény, na které se model odkazuje.
Stromová struktura nebo Bez stromové struktury Odsadí názvy souborů v závislosti na jejich vzájemných vztazích rodič/potomek nebo umístí všechny názvy k levému okraji.
Chcete-li zachovat strukturu složek, vyberte možnost Stromová struktura. V případě možnosti Bez stromové struktury se uloží model i všechny jeho odkazy v jedné složce.
Uložit do složky Zadejte cestu a název složky.
Uložit do souboru zip Zadejte cestu a název souboru.
Přidat předponu nebo Přidat příponu Přidá ke všem názvům souborů zadanou předponu nebo příponu.
Po sbalení odeslat emailem Tato možnost je k dispozici tehdy, když je vybrána položka Uložit do souboru zip. Když klepnete na Uložit, zobrazí se vám emailová zpráva s daným zip souborem v příloze, abyste ji mohli odeslat na vybranou adresu.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Dialog Kopírovat projekt
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.