Skrýt obsah

Vyhledávání v SolidWorks

Vyhledávání v SolidWorks vyhledává názvy souborů a textových řetězců ve všech indexovaných dokumentech.

K prohledávání dokumentů Adobe Acrobat je nutný doplňkový modul od společnosti Microsoft.
Vyhledávání v SolidWorks poskytuje:
 • Fulltextové vyhledávání (vyhledávání textu v rámci dokumentů)
 • Pokročilé vyhledávání (vyhledává podle několika kritérií)
 • Klíčová slova (pro přesné vyhledávání)
 • Načtení všech typů dokumentů

Windows Desktop Search je nainstalovaný společně s programem SolidWorks a provede indexování souborů během instalace nebo při prvním zahájení vyhledávaní. Následující indexování přidaných souborů je rychlé a transparentní.

Postup vyhledávání: V rámečku Vyhledávání v SolidWorks zadejte text nebo klíčová slova, která chcete vyhledat a poté stiskněte klávesu Enter.

Klepněte na a vyberte poslední vyhledávání. Zobrazí se seznam posledních 10 vyhledávání.

Výsledky

Výsledky vyhledávání se zobrazí na záložce Výsledky v levém podokně.

Pokud se výsledky zobrazí ve více podoknech, můžete navigovat pomocí tlačítek Dopředu Zpět , nebo zadat stránku v poli Další ve spodní části záložky.

Výsledky hledání obsahují:
 • Náhled
 • Název souboru
 • Klíčová slova a jejich obsah
 • Umístění
 • Kde jsou použity, pokud je aktivován doplňkový modul Workgroup PDM

Možnosti

V možnostech můžete zadat:
 • Cesty pro hledání
 • Vyhledávat při zadávání textu
 • Počet výsledků na jedné straně
 • Maximální počet výsledků na jedné straně
 • Indexovat

Návod na přístup k možnostem aplikace SolidWorks Explorer: Klepněte na položku Možnosti a vyberte záložku Vyhledávání.

Místa pro vyhledávání

V rámečku Vyhledávání můžete vybrat z následujících možností:
 • Všechna umístění. Všechny níže uvedené položky.
 • Místní soubory. Tento počítač plus všechny cesty uvedené v Přidat umístění.
 • Workgroup PDM. K dispozici pouze, je-li aktivní doplňkový modul SolidWorksWorkgroup PDM. Úschovna bude prohledávána.
 • 3D ContentCentral
 • Přidat umístění. Otevře dialogové okno Možnosti SolidWorks Explorer na záložce Vyhledávání, kde můžete zadat další umístění k vyhledávání. Výběry, včetně umístění na síti, jsou přidány do místního vyhledávání.
  Vyhledávání v SolidWorks neprohledává názvy složek.

Syntaxe příkazu pro vyhledávání

Dvojtečka a mezera odděluje klíčová slova od hodnot, které mají být vyhledávány. Syntax je:
 • řetězec
 • klíčové slovo nebo uživatelská vlastnost: hodnota

Klíčová slova

K dispozici jsou následující klíčová slova:

filename (název souboru) configuration (konfigurace) note (poznámka)
fileext (přípona souboru) reference (odkaz) table (tabulka)
date (datum) feature (prvek) material (materiál)
created (vytvořeno)    
Formát data odpovídá formátu určenému na místním počítači (například mm/dd/rrrr nebo dd/mm/rrrr).

Jakákoliv uživatelská hodnota může sloužit jako klíčové slovo. Pokud například dokument SolidWorks obsahuje uživatelskou vlastnost Zákazník, vyhledávací řetězec může být Zákazník: ACME.

Argumenty pro text data:

"today" (dnes) "last week" (minulý týden) "last month" (minulý měsíc) "last year" (minulý rok)
"yesterday" (včera) "this week" (tento týden) "this month" (tento měsíc) "this year" (tento rok)
Některé vlastnosti, jako například Materiál, jsou mapovány na interní hodnoty SolidWorks. Pokud nechcete používat interní vyhledávání SolidWorks k vyhledávání specifické uživatelské vlastnosti, můžete zadat FileProperty vlastnost:název_vlastnosti v řetězci pro vyhledávání. Například FilePropertyMaterial:ocel bude prohledávat pouze uživatelskou vlastnost materiálu pro ocel a ne interní vlastnost SolidWorks.
Program podporuje následující operátory:
 • Zástupné znaky. * (hvězdička)
 • Uvozovky. " " (pro vyhledávání přesného pojmu, včetně mezer)
 • Mezery pro složené řetězce. (implicitní AND)
 • Porovnání. ><datem.

Příklady

Hledaný řetězec Výsledky
matka Text začínající na matice, stejné jako matice*
matice šroubu Text obsahující šroubmatice, stejně jako pouze text šroub a pouze matice
"matice šroubu" Přesný pojem matice šroubu
*matice Řetězec s textem matice se rovná vyhledávání řetězce *matice* (pomalé)
popis: matka Uživatelská vlastnost description (popis) obsahující matice
materiál: ocel Uživatelská vlastnost materiál obsahující ocel
fileext (přípona souboru): sldasm Sestavy
filename (název souboru): 234 Název souboru v dokumentu začínající na 234
date (datum): yesterday (včera) Včera upravené dokumenty
date (datum): "last year" (minulý rok) Minulý rok upravené dokumenty (řetězec vyžaduje uvozovky)
date (datum): >1. 2. 2006 Dokumenty upravené po datu, které musí být určeno (ne včera)
created (vytvořeno): 1. 2. 2006 Datum vytvoření souboru
datum matice: "today" (dnes) Text matice v dokumentech upravených dnes
číslo matice: 123 Text matice v dokumentech obsahujících uživatelskou vlastnost číslo začínající na 123.
Číslo: ref876hj Zákazník: SolidWorks Uživatelská vlastnost Číslo obsahující hodnotu ref876hj a uživatelskou vlastnost Zákazník obsahující hodnotu SolidWorks
date (datum): "yesterday" fileext: slddrw author: erik Včera upravené dokumenty s příponou souboru slddrw a uživatelskou vlastností autor obsahující hodnotu erik
materiál:ocel fileext:drw Výkresy obsahující ocel v popisech nebo v razítku

Místní nabídka Kopírovat, Vyjmout, Vložit, atd. usnadňuje úpravy hledaných řetězců.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Vyhledávání v SolidWorks
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.