Skrýt obsah

Zobrazení výsledků porovnání

Na konci dokumentu porovnání jsou oba díly zobrazeny v oknech vedle sebe. Výsledky jsou zobrazeny v podoknu úloh Porovnat Compare_Tab.gif. Porovnáváte-li několik položek, zobrazte jejich výsledky přepínáním mezi záložkami CompareResults_MultiTabs.gif. Nastavte možnosti nástroje Porovnat v dialogu Možnosti porovnání.

Uchyťte PM_pushpin_active.gif panel úloh Porovnat, aby během kontroly výsledků zůstal viditelný.

Záložka Výsledky porovnání dokumentů CompareDocuments_ResultsTab.gif

Jen parametry s rozdílnými hodnotami jsou zobrazeny na záložce Výsledky porovnání dokumentů.
Při porovnávání dvou dokumentů v souborech různého typu se zobrazí jen vlastnosti společné oběma dokumentům, což zahrnuje Vlastnosti souboruVlastnosti dokumentu.

Záložka Výsledky porovnání prvků CompareFeatures_ResultsTab.gif

Výsledky jsou zobrazeny ve dvou stromech, jeden pro referenční díl a druhý pro změněný díl. Stromy uvádějí seznam jedinečných, změněných a neporovnaných prvků. Klepnutím na jakoukoliv položku ve stromě zvýrazněte odpovídající prvek na grafické ploše a zobrazíte jejich parametry v poli detaily pod stromy.

V případě neporovnaných prvků se může jednat o prvky přidání tloušťky, dutiny, deformování, kombinování, spojení, přesunutí/kopírování nebo odstranění těla, které nejsou podporovány nástrojem Porovnat prvky.

Výběrem Zachovat barvy při zavření uložíte barvy upravených a jedinečných ploch. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zobrazí se původní barvy dílu po zavření panelu nástrojů Porovnat.

Záložka Výsledky porovnání geometrie CompareGeometry_ResultsTab.gif

Klepnutím na ViewButton_CompareGeomResults.gif zvýrazníte odpovídající plochy nebo objemy na grafické ploše.

Porovnání objemů

Odebraný materiál je takový, který je odebrán z referenčního dílu (nebo sestavy). Přidaný materiál je takový, který je přidán do referenčního dílu (nebo sestavy).

Výsledky jsou zobrazeny v dokumentu Volume Comparison of <referenční dokument> a <Upravený dokument>.SLDPRT. Chcete-li ponechat tento dokument, vyberte v podoknu úloh Zachovat tělesa při zavření. Když zavřete podokno úloh Porovnat, dokument zůstane otevřený, abyste ho mohli uložit.

Porovnání ploch

Barevná políčka zobrazují počet nezměněných, jedinečných nebo upravených ploch. Jedinečné plochy jsou zcela odlišné. Nacházejí se v jednom dílu, nikoli však v druhém. Upravené plochy se překrývají a oblast průsečíku obou ploch je větší než 50% oblasti menší plochy.

Výběrem Zachovat barvy při zavření uložíte barvy upravených a jedinečných ploch. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zobrazí se původní barvy dílu po zavření panelu nástrojů Porovnat.

Záložka Výsledky porovnání kusovníků CompareBOMs_ResultsTab.gif

Nástroj porovnává v obou tabulkách kusovníku text záhlaví, sloupec po sloupci. Pokud text záhlaví neodpovídá, zobrazí se sloupec ve výsledcích jako chybějící nebo jako sloupec navíc. Poté nástroj porovnává tabulky kusovníku řádek po řádku pomocí čísla položek. Výsledky jsou zobrazeny ve stromě, který obsahuje tyto položky:
  Chybějící sloupce nebo Chybějící řádky. Sloupce nebo řádky, které se nacházejí v referenčním dokumentu, ale ne v upraveném dokumentu.
V obou kusovnících musíte zahrnout sloupec Číslo dílu, aby se zobrazily chybějící nebo nadbytečné řady.
  Sloupce navíc nebo Řádky navíc. Sloupce nebo řádky, které nejsou v referenčním dokumentu, ale jsou v upraveném dokumentu.
  Zamítnuté řádky Používá sloupec vybraný v položce Kritéria pro zamítnuté řádky jako základ pro porovnání. Zamítnuté řádky mají stejná data v obou tabulkách kusovníku ve vybraném sloupci, ale rozdílná data v ostatních sloupcích.
Pro tabulky Kusovník 1 a Kusovník 2 vyberte ČÍSLO DÍLU jako Kritéria pro zamítnuté řádky.

Kusovník 1

POLOŽKA Č.. ČÍSLO DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1

KUSOVNÍK 2

POLOŽKA Č.. ČÍSLO DÍLU POPIS MNOŽSTVÍ
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2

Výsledky porovnání. Ve stromě Porovnat kusovník v podokně úloh vyberte Zamítnuté řádky, aby se zobrazily detaily níže.

ČÍSLO DÍLU Název sloupce Hodnota kusovníku 1 Hodnota kusovníku 2
101 POPIS aaa GGG
103 POPIS ccc HHH
103 MNOŽSTVÍ 1 2
Data sloupce ČÍSLO DÍLU jsou stejná v obou kusovnících. Data nejsou stejná pod položkou Názvy sloupce zobrazenou pro určité řádky čísla dílu. Odlišné hodnoty jsou zobrazeny pod položkami Hodnota kusovníku 1Hodnota kusovníku 2.

Synchronizace pohledů

Pohledy v grafických plochách obou dílů jsou synchronizovány. Když změníte pohled jednoho dílu, dojde k aktualizaci druhého dílu.

Funkce Synchronizace pohledů je aktivní, když je otevřeno podokno úloh Porovnat. Pro zapnutí či vypnutí synchronizace pohledů neexistuje explicitní ovládání.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Zobrazení výsledků porovnání
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.