Skrýt obsah

Známá omezení nástroje Porovnat

Známá omezení Porovnání dokumentů

 • Při porovnávání dvou dokumentů rozdílných typů (například dokumentu dílu a dokumentu sestavy) se porovnávají jen společné vlastnosti. Výsledky porovnání jsou klasifikovány jako Vlastnosti souboruVlastnosti dokumentu.
 • Porovnání dokumentů nelze použít pro dokumenty v režimu „Jen pro zobrazení“. Je však možné je použít pro dokumenty v režimu „Jen pro čtení“.

Známá omezení porovnání prvků

 • Porovnání prvků funguje na dílech SOLIDWORKS, které mají parametrizované prvky. Parametrizované prvky jsou takové, jejichž kóty můžete upravit. Příklad dílu bez parametrizovaných prvků je importovaný díl, jehož jediným prvkem je 'Imported1'. Porovnání prvků také porovná vlastnosti vzhledu, včetně barev, optiky a textur.
 • Porovnání prvků funguje jen na prvcích těla.
 • Porovnání prvků používá názvy prvků jako hlavní kritéria pro vytváření dvojic prvků.

  Pokud změníte název shodných prvků ve dvou dílech, Porovnání prvků takové prvky klasifikuje jako jedinečné. Příklad: prvek Díra-1 v dílu A je shodný s prvkem Díra-1-mod v dílu B. Jediný rozdíl je v názvu. Při porovnání jsou prvky Díra-1Díra-1-mod klasifikovány jako jedinečné prvky a nikoli jako upravené.

  Pokud máte dva díly se shodnými prvky ale ze dvou různých jazykových verzí SOLIDWORKS, budou prvky klasifikovány jako jedinečné, protože se liší jejich názvy.

 • Porovnání prvků neporovnává prvky přidání tloušťky, dutin, tvarování, deformování, kombinace, spojení, rozdělení a přesunutých/zkopírovaných či odstraněných těl. Tyto prvky se zobrazí ve stromě pod položkou Neporovnané prvky na záložce Výsledky porovnání prvků CompareFeatures_ResultsTab.gif v podokně úloh Porovnat.
 • Porovnání prvků nemůže smysluplně identifikovat zcela nepodobné díly.

  Pokud dva zcela nepodobné díly obsahují prvky se stejným názvem a typem, Porovnání prvků tyto prvky porovná a pokusí se je klasifikovat jako shodné či upravené.

 • Porovnání prvků vyžaduje, aby oba díly byly ve stejné poloze vzhledem k počátku. Pokud došlo k posunu jednoho dílu, mohou být výsledky nesprávné.

Známá omezení porovnání geometrie

 • Porovnání geometrie považuje každé těleso za jedinou entitu. Neporovnává prvky dílů a nemůže zjistit rozdíly v parametrech prvků. Chcete-li porovnat prvky, klepněte na Utilities > Porovnání prvků.
 • Když porovnáváte analytické plochy (roviny, válce, koule atd.), používají se rovnice podkladových povrchů. Nicméně u splajnových ploch se používá metoda diskrétního vzorkování pro porovnání rovnosti podkladových splajnových povrchů. Za určitých podmínek může porovnání splajnových ploch dojít k nesprávným výsledkům.
 • Výpočet rozdílu objemů pro díly, které obsahují velký počet splajnových ploch, může někdy selhat. Pro díly obsahující velký počet splajnových ploch lze možnost porovnání objemů vypnout.
 • Pokud jsou plochy úzké nebo mají velmi malý obsah, mohou být výsledky pro jedinečné a upravené plochy nesprávné.
 • Pokud je na počítači nainstalován produkt FeatureWorks a otevřete díl bez parametrizovaných prvků, dojde k této situaci:

  FeatureWorks zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete pokračovat v rozpoznávání prvků pro importovaný díl. Klepněte na Ne.

  Pokud klepnete na Ano, začne rozpoznávání prvku, neklepejte na Spustit porovnávání v podokně úloh Porovnat prvky. Výsledky spuštění obou příkazů najednou mohou být chybné.

 • Porovnání geometrie vyžaduje, aby oba díly byly ve stejné poloze vzhledem k počátku. Pokud došlo k posunu jednoho dílu (nebo sestavy), mohou být výsledky nesprávné. Zvolte Zarovnat díly pro porovnávání geometricky podobných těl umístěných v různých pozicích vzhledem k počátku.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Známá omezení nástroje Porovnat
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.